Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov. Keď sa krajina stane členským štátom Únie, určí si, ktorý jazyk chce vyhlásiť za úradný jazyk EÚ.

Obyvatelia EÚ majú prístup ku všetkým dokumentom EÚ v úradnom jazyku ich štátu. Takisto majú právo napísať Komisii v jednom z úradných jazykov a dostať odpoveď v tom istom jazyku. 

Kancelária pre viacjazyčnosť

dgt-bratislavaatec [dot] europa [dot] eu (Kancelária pre viacjazyčnosť) je vysunutým pracoviskom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Jej hlavným cieľom je podpora viacjazyčnosti – či už ide o jazykové vzdelávanie, lingvistické aktivity na všetkých stupňoch škôl alebo kultúrno-vzdelávacie podujatia v širšom kontexte. Kancelária ponúka občanom informácie o aktuálnom dianí v oblasti viacjazyčnosti. Medzi kľúčové úlohy kancelárie patrí podpora Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku pri komunikácii s občanmi – predovšetkým formou prekladu a lokalizácie tlačových vyhlásení Európskej komisie.

Dajte nám vedieť o vašich aktivitách z oblastí patriacich do širokého portfólia viacjazyčnosti. Píšte nám na emailovú adresu: dgt-bratislavaatec [dot] europa [dot] eu (dgt-bratislava[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aká budúcnosť čaká výučbu jazykov

S moderátorkou Kristínou Hamarovou na tému cudzích jazykov a ich výučby na Slovensku diskutovali Zuzana Izáková, projektová manažérka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Emília Andrejová, koordinátorka Európskeho dňa jazykov Európskej komisie na Slovensku a Katarína Bockaničová, Oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie, Štátny pedagogický ústav.

Pozrite si záznam z tejto diskusie na našom Facebooku tu.