Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad25. januára 2021Odhadovaný čas čítania: 3 min

MÝTUS: Vynájsť vakcínu proti COVID-19 netrvalo roky, preto s ňou musí byť niečo v neporiadku

p047433-511511_s_1.png
© EU
Nie, nemusí. Pandémia ochorenia COVID-19 nás v minulom roku nečakane prepadla a prinútila nás rýchlo sa prispôsobiť a hľadať krízové riešenia na ochranu životov i živobytí.

Ako najefektívnejšie z riešení sa ukázalo nájdenie účinnej a bezpečnej vakcíny, ktorá by nám pomohla pandémiu prekonať. V EÚ sa nám podarilo zhodnúť na tom, že budeme vakcíny vyjednávať a obstarávať spoločne. Pre EÚ ide o bezprecedentný počin, keďže takejto úlohe ešte počas svojej existencie nečelila. Počas leta a jesene 2020 sa však Únii úspešne podarilo predplatiť členským štátom najsľubnejšie vakcíny proti COVID-19. Čím spolu s ostatnými krajinami sveta prispela k urýchleniu ich vývoja a testovania, ktoré sú inak mimoriadne finančne náročné. Aj práve preto častokrát vývoj vakcín trvá niekoľko rokov, lebo sa čaká, kým sa nájdu dostatočné financie na ich vývoj a produkciu. 

Za šesť mesiacov sa tak EÚ podarilo zabezpečiť široké portfólio vakcín proti COVID-19. Ide o toľko vakcín, že ak budú všetky schválené ako bezpečné a efektívne, Európania budú mať k dispozícii takmer 2,3 miliardy dávok kvalitných očkovacích látok proti COVID-19. Čím sa nielenže zabezpečí dostatok vakcín pre všetkých vyše 440 miliónov Európanov, ale zostane aj veľa vakcín na pomoc našim najbližším susedom i tretím krajinám.

Aj napriek tomu, že objaviť vakcíny proti COVID-19 netrvalo roky, tieto očkovacie látky musia spĺňať rovnako prísne normy ako všetky ostatné povolené vakcíny. Pri ich schvaľovaní sa nerobia žiadne kompromisy. Za rýchlym vývojom účinných vakcín proti COVID-19 stoja nielen masívne investície, ale aj fakt, že na ich vývoj boli využité už mnohé existujúce metódy a doposiaľ nadobudnuté poznatky a technológie, ktoré sa používajú aj pri iných vakcínach. Efektivita sa prejavila aj v tom, že vedci dokázali zrýchliť niektoré časti procesu tým, že spojili rôzne fázy klinického skúšania alebo vykonali niektoré štúdie súčasne. K zrýchleniu celého procesu prispela aj EMA - Európska agentúra pre lieky tým, že uskutočňuje tzv. priebežné preskúmania vakcín - „rolling reviews“. To znamená, že posudzuje údaje o sľubných vakcínach hneď, ako sú k dispozícii. Skúma všetky dostupné údaje o vakcínach ešte predtým, ako ju konkrétne spoločnosti požiadajú o povolenie uviesť vakcínu na trh. Takže, keď spoločnosť požiada o schválenie danej vakcíny, EMA ju už má vopred preskúmanú z viacerých uhlov a  doplní len preverovanie zvyšných náležitostí podľa najnovších dát poskytnutých výrobcom. EMA má veľa kritérií, ktoré posudzuje pred uvedením liekov a vakcín na trh a ani pri vakcínach proti COVID-19 určite nerobí žiadne výnimky. 

Vakcíny proti COVID-19 sa najprv testujú v laboratóriách, následne na dobrovoľníkoch v niekoľkých kolách štúdií v procese tzv. klinického skúšania, v ktorých sa overuje ich účinnosť a uisťuje sa, že ich prínosy prevyšujú akékoľvek vedľajšie účinky či riziká. Keď sú dostupné dostatočné údaje z výskumu a klinických štúdií, spoločnosti požiadajú EMA o povolenie uviesť vakcínu na trh. EMA zhodnotí všetky údaje a vykoná nezávislé a dôkladné vedecké posúdenie vakcíny. Ak vakcína vo všetkých sférach obstojí a EMA ju schváli, Európska komisia jej udelí povolenie na uvedenie na trh v EÚ a môže sa začať používať. Takto sa to v EÚ podarilo už dvom vakcínam od spoločností BioNTech-Pfizer (odobrená 21/12/2020) a Moderny (6/1/2021). Najnovšie EMA schvaľuje vakcínu od spoločnosti AstraZeneca.

Množstvo aktuálnych informácií k téme nasadenia bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19 nájdete aj na tomto odkaze.  
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. januára 2021