Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. januára 2019Odhadovaný čas čítania: 4 min

Program Európa pre občanov v roku 2018 - vyše milión eur na podporu slovenských projektov

50833831_522748288236028_5259610362201767936_na.jpg
© EU
V grantovom programe Európskej Únie – Európa pre občanov, uspelo v priebehu minulého roka 36 projektov slovenských miest, obcí a neziskových organizácií, ale aj Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Podporu z programu v minulom roku získalo celkovo 353  projektov z celej Európy. Žiadosť o grant si podalo vyše 1 600 žiadateľov zo všetkých programových krajín. Programovými krajinami sú všetky členské krajiny EÚ, ale tiež Albánsko, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina a Kosovo.

Európa pre občanov je grantový program Európskej únie, rovnako ako známejšie programy Erasmus +, Kreatívna Európa či Horizon 2020. Podporuje projekty medzinárodnej spolupráce, ktoré si kladú za cieľ prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii a jej histórii, vytvárajú podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu a sústreďujú sa na posilňovanie občianstva EÚ. Program Európa pre občanov je určený pre verejnú správu (mestá, obce, rozpočtové organizácie), neziskové organizácie či občianske združenia. Žiadatelia môžu podať projekty buď v oblasti Európska pamäť, alebo v oblasti Podpora demokracie a občianskej participácie.

V oblasti Európska pamäť boli v minulom roku podporené dva slovenské projekty, konkrétne projekt Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa venuje obdobiu Pražskej jari – Rok, ktorý zamiešal hru: Československo v roku 1968 a jeho úloha v Európe (z anglického A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe), a projekt organizácie Post Bellum SK, ktorý sa venuje mapovaniu tridsaťročného vývoja po roku 1989 – 30 rokov po páde železnej opony (z anglického 30 Years After the Fall of the Iron Curtain).

V oblasti Európska pamäť program Európa pre občanov podporuje projekty, ktoré sa zaoberajú totalitnými režimami či kľúčovými udalosťami 20. a 21. storočia. Maximálna výška grantu je 100 000 eur.

V druhej oblasti Podpora demokracie a občianskej participácie bolo v roku 2018 podporených až 34 slovenských projektov. V rámci tejto oblasti môžu slovenskí žiadatelia prihlásiť svoje projekty až do troch rôznych výziev – Projekty občianskej spoločnosti, Projekty družobných miest a Projekty sietí medzi mestami.

Vo výzve Projekty občianskej spoločnosti uspel v minulom roku jeden slovenský projekt, konkrétne projekt organizácie Globsec, ktorý sa venuje nadchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu  – Voľby do Európskeho parlamentu: aktívna participácia občanov Európskej únie na všetkých úrovniach (z anglického  EP Elections and Beyond: Active participation of EU citizens at all levels). Ide o projekty, ktoré zahŕňajú širokú škálu činností (organizovanie diskusií, kampaní, zbieranie názorov atď.) a venujú sa témam viacročných priorít programu (budúcnosť EÚ, euroskepticizmus, voľby do EP, posilňovanie medzikultúrneho dialógu atď.). Pre tento typ projektu je možné získať grant do výšky 150 000 eur.

Vo výzve Družobné mestá v roku 2018 uspelo až 33 slovenských projektov. Ide o krátkodobé podujatia/stretnutia občanov partnerských miest. Maximálne môžu mestá a obce získať 25 000 eur na projekty, ktoré netrvajú dlhšie ako 3 týždne. V minulom roku, podporu z programu získalo napríklad aj mesto Trstená na 3-dňové podujatie s názvom – Budúcnosť pre Európu. Počas tohto podujatia občania z Česka, Maďarska a Poľska diskutovali spolu s občanmi z Trstenej o témach ako EÚ v médiách, o výhodách či nevýhodách členstva v EÚ či o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.

Vo výzve Siete medzi mestami neuspel žiaden slovenský projekt, avšak v úlohe partnerov sa na podporených projektoch iných krajín podieľa až 8 slovenských subjektov. Ide o projekty, ktoré si kladú za cieľ podporovať rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi mestami. Maximálna výška grantu pre projekty prihlásené do tejto výzvy je 150 000 eur.

Program Európa pre občanov na Slovensku zastrešuje Európsky kontaktný bod (EKB), ktorý je súčasťou Národného osvetového centra. EKB je informačno-konzultačným miestom, ktoré poskytuje informácie o programe Európa pre občanov a konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. EKB pravidelne organizuje semináre, ktoré sú zamerané na pomoc predkladateľom projektov.

V tomto roku bude otvorených niekoľko výziev. Výzvy na podávanie projektov Európskej pamäti a projektov Družobných miest budú otvorené do 1. februára 2019. Výzva na podávanie projektov Sietí medzi mestami bude otvorená do 1. marca 2019. Projekty Občianskej spoločnosti, Družobných miest a Sietí medzi mestami bude možno podať do 1. septembra 2019.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. januára 2019