Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo28. mája 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Rakovina sa nás týka všetkých

Vyhlásenie komisárky Kyriakidesovej pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti rakovine.

Európsky týždeň boja proti rakovine

Spoločne môžeme rozptýliť strach a neistotu, ktoré sprevádzajú onkologickú diagnózu, a nahradiť ich vedomosťami, odhodlaním, dôstojnosťou a nádejou.

Tieto záverečné riadky európskeho plánu na boj proti rakovine dnes rezonujú s rovnakou silou, ako keď sme plán predložili v roku 2021. Na začiatku Európskeho týždňa boja proti rakovine si pripomeňme niektoré z pokrokov, ktoré sme zaznamenali v posledných rokoch, a to, ako sa premietli do kvality života tých, ktorých sa rakovina dotýka.

S podporou finančných prostriedkov vo výške 4 miliardy EUR sme spustili rekordný počet projektov, opatrení a iniciatív zameraných na každú fázu rakoviny, od prevencie až po včasnú diagnostiku a liečbu, ako aj na kvalitu života pacientov. Patria sem desiatky projektov podporovaných programom EU4Health, ktoré spájajú odborné znalosti z celej EÚ. Som presvedčená, že tieto kroky majú veľký potenciál vyvolať skutočné zmeny.

Radšej prevencia ako liečba 

Nanešťastie, stále pretrvávajú veľké nerovnosti vo vystavení rizikovým faktorom, pričom najviac zasahujú ľudí s nižším sociálno-ekonomickým zázemím. Revidovaným Európskym kódexom proti rakovine chceme zabezpečiť, aby sa najnovšie vedecké poznatky začlenili do poradenstva a usmernení pre verejnosť. Nový prístup EÚ v oblasti skríningu rakoviny zaznamenal úspech vo včasnej diagnostike, a to aj vďaka kampani #GetScreenedEU . Čoskoro spustíme aj jednotné opatrenie zamerané na plnenie programov skríningu rakoviny, ktoré bude financované sumou viac ako 30 miliónov eur.

Vďaka pokroku vo vede majú dnes onkologickí pacienti väčšiu šancu prežiť ako kedykoľvek predtým. Naďalej spolupracujeme s krajinami EÚ, aby sme zabezpečili, že všetci pacienti budú mať prístup k najlepším dostupným možnostiam liečby. Vyliečení pacienti tiež narážajú na prekážky. Neskôr v tomto týždni zverejníme štúdiu o zachovaní pracovných miest a návrate do práce onkologických pacientov a ľudí so skúsenosťami s rakovinou. Pokračujeme aj v rozhovoroch na úrovni EÚ s cieľom posilniť tzv. právo na zabudnutie, aby sa s ľuďmi, ktorí v minulosti mali rakovinu, zaobchádzalo spravodlivo pokiaľ ide o prístup k finančným produktom.

V rámci silnej zdravotnej únie by mal byť zohľadnený každý, bez ohľadu na zdravotné predispozície, prognózu alebo históriu.

Rakovina sa nás týka všetkých. Len za čas potrebný na prečítanie tohto vyhlásenia bolo diagnostikovaných približne päť nových prípadov rakoviny. V Európsky týždeň boja proti rakovine týmto pacientom a všetkým, ktorých postihla rakovina, dlhujeme pokračovanie v úsilí o zmenu a o šírenie dôstojnosti a nádeje pre všetkých.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. mája 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku