Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 4 min

Rozšírenie výhod digitálneho jednotného trhu za hranice EÚ

shutterstock-107997179_0.jpg
© EU
Digitálna ekonomika je oblasť, ktorej potenciál nie je plne využitý v Európskej únii (EÚ) ani na Ukrajine. Digitálne technológie, služby a systémy majú zásadný význam pre sociálny rozvoj a môžu prispievať k rastu a tvorbe pracovných miest vo všetkých oblastiach hospodárstva, od tých najmenších najtradičnejších výrobcov až po novo vznikajúce špičkové technologické firmy. 

Vezmime si napríklad digitalizáciu priemyslu a to, ako zmení náš spôsob života, práce a podnikania. V najbližších rokoch budeme svedkami miliónov prepojených zariadení a takmer polovicu mobilných transakcií budú ľudia vykonávať cez telefón. Rýchlo rastúce spoločnosti budú čoskoro využívať inteligentné zariadenia na zvýšenie svojej efektívnosti a produktivity a na zníženie nákladov. Tradičné odvetvia hospodárstva, ako aj orgány verejnej správy budú mať veľký úžitok z analytických služieb založených na veľkých (big data) a otvorených dátach (open data).

Očividným záujmom EÚ aj Ukrajiny je úzka spolupráca v digitálnej oblasti, z ktorej budú profitovať obe ekonomiky a spoločnosti.

Jednou z najdôležitejších priorít Európskej komisie je odstrániť regulačné a iné prekážky, aby sa digitálny jednotný trh (DSM) v nasledujúcich rokoch stal skutočnosťou. Tým by sa objem ekonomiky EÚ v hodnote 14 biliónov EUR mohol každoročne zvýšiť o 415 miliárd EUR a vytvorili by sa stotisíce nových pracovných miest.

Tieto výhody nesmú byť obmedzené hranicami EÚ. Aj 43 miliónov ukrajinských spotrebiteľov by malo využiť potenciál digitálneho jednotného trhu, ktorý spočíva v hospodárskom raste, tvorbe väčšieho počtu pracovných miest, zlepšovania životných podmienok ľudí a pomoci podnikateľom. Pre Ukrajinu by to znamenalo stabilnejšie politické prostredie a významný pokrok pri modernizácii spoločnosti a hospodárstva.

Inšpiráciou je úspech Energetického spoločenstva, našej spoločnej iniciatívy, vďaka ktorej sa vnútorný trh EÚ s energiou rozšíril až za hranice juhovýchodnej Európy. Podobne by sme mali zavŕšiť spoločnú víziu pre oblasť digitálneho hospodárstva vytvorením Digitálneho spoločenstva. Prispôsobenie ukrajinského právneho poriadku kľúčovým právnym predpisom EÚ v oblasti digitálnych technológií by bolo stimulom pre hospodárstvo Ukrajiny a umožnilo by začlenenie Ukrajiny do digitálneho jednotného trhu v budúcnosti.

Vďaka kvalifikovanému ľudskému kapitálu zaujíma Ukrajina v strednej a východnej Európe popredné miesto v oblasti informačných a komunikačných technológií. Okrem toho má Ukrajina veľký potenciál stať sa nielen softvérovým centrom Európy, ale krajinou, ktorá bude vyvážať digitálne produkty a služby.

Rozšírenie výhod digitálneho jednotného trhu za hranice EÚ by sa mohlo týkať viacerých oblastí. Môžeme spolupracovať v oblasti elektronického obchodu, elektronického colníctva, obchodu bez papierov, ako aj pravidiel elektronických komunikácií a súvisiacej infraštruktúry (vrátane koordinácie frekvenčného spektra a zavádzania širokopásmového internetu). Takisto by sme mohli spolupracovať pri téme bezpečnosti sietí a informácií, kybernetickej bezpečnosti, elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb, digitálnych zručností a podpory inovácií, elektronickej verejnej správy a otvorených dát. A to je len niekoľko príkladov. Tieto témy sú už súčasťou našich prebiehajúcich diskusií a mohli by sme preskúmať, ako zahrnúť do našej spolupráce ďalšie témy, ako je ochrana údajov, medzinárodný roaming, rozšírenie infraštruktúry na Ukrajine a medzi Ukrajinou a EÚ, ako aj digitalizácia priemyslu.

Ukrajina už potvrdila svoju pripravenosť a záväzok spolupracovať v tejto oblasti s EÚ a susednými krajinami EÚ v júni 2015, keď podporila vyhlásenie o digitálnom hospodárstve na 1. zasadnutí ministrov Východného partnerstva.

Obaja sme presvedčení, že dozrel čas, aby sme vybudovali spoločnú víziu pre Digitálne spoločenstvo medzi EÚ a Ukrajinou a aby sme k nej prizvali ďalšie susedné krajiny. Tešíme sa na ďalšiu diskusiu so zainteresovanými stranami koncom júla v Kyjeve a potom so zástupcami susedných krajín EÚ na zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré usporiada Európska komisia začiatkom jesene v Bruseli.

Volodymyr Hrojsman, predseda vlády Ukrajiny

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, Európska komisia

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. júla 2016