Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo4. júna 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Vody určené na kúpanie v Európe sú aj naďalej bezpečné

S blížiacimi sa teplými letnými dňami určite poteší správa, že v roku 2023 spĺňala prevažná väčšina lokalít určených na kúpanie v Európe najprísnejšie normy kvality EÚ.

Demography in the EU, ages 12-18 - Spain

V minulom roku spĺňalo 85,4 % lokalít určených na kúpanie v Európe najprísnejšie normy kvality EÚ s označením „excelentné“. Vyplýva to z výročnej správy o vodách určených na kúpanie, ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra spolu s Komisiou.

Správa sa zameriava na bezpečnosť kúpania na základe monitorovania baktérií, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia u ľudí, a nie na všeobecnú kvalitu vody. Hoci prevažná väčšina vôd spĺňala najvyššie normy kvality vody na kúpanie, takmer všetky – 96 % – oficiálne identifikované lokality určené na kúpanie v EÚ spĺňali aspoň minimálne normy kvality.  Len 1,5 % lokalít na kúpanie bolo vyhodnotených ako „nevyhovujúce“ – ide o 321 z 22 081 miest na kúpanie. Tie teda predstavujú zdravotné riziká pre plavcov.

Napriek tomu, že väčšina európskych vôd určených na kúpanie je z bakteriologického hľadiska vo vynikajúcom stave, znečistenie povrchových a podzemných vôd zostáva značné a môže sa ešte zhoršiť v dôsledku meniacej sa klímy. V nadchádzajúcich rokoch bude preto zásadne dôležité zlepšiť odolnosť týchto vôd proti znečisteniu v prospech ľudí a ochrany životného prostredia.

Smernica o vode určenej na kúpanie, ktorá od svojho zavedenia v roku 2006 pomohla zlepšiť kvalitu vody, je jedným z viacerých právnych predpisov EÚ, ktorými chránime vodu. Cieľom právnych predpisov EÚ o vode je zabezpečiť, aby všetci Európania mali prístup ku kvalitnej a dostatočnej vode, a zaručiť dobrý stav všetkých vodných útvarov v celej Európe. Ústredným prvkom je rámcová smernica o vode, ktorá od roku 2000 predstavuje hlavný akt o ochrane vôd v EÚ.

Ďalšie informácie

Hodnotenie kvality vody na kúpanie za rok 2023 vrátane prehľadov o jednotlivých krajinách a interaktívnej mapy

Pravidlá EÚ týkajúce sa kvality vody na kúpanie 

Pravidlá EÚ o vode

Tlačová správa: Vody určené na kúpanie v Európe sú aj naďalej bezpečné

Európska environmentálna agentúra: Kvalita vody na kúpanie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. júna 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku