Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. septembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Voľný pohyb pre všetkých

Nedostatočné uznávanie národných preukazov spôsobuje osobám so zdravotným hendikepom ťažkosti pri uplatňovaní ich práva na voľný pohyb. Sloboda pohybu teda nie je realitou pre všetkých. Riešením bude štandardizovaný európsky preukaz. 

vozík

Sloboda pohybu patrí od svojej prvej zmienky v základných zmluvách Európskej únie medzi jej hlavné zásady a úspechy. Umožňuje nám objavovať a rozširovať si obzory, nastúpiť na poslednú chvíľu na vlak a odviezť sa do susednej krajiny, zoznamovať sa s novými kultúrami, hľadať pracovné príležitosti, pokračovať vo vzdelávaní na európskych univerzitách alebo začať nový život v ktorejkoľvek krajine Únie. Toto základné právo prispelo k posilňovaniu spoločnej európskej identity občanov. 

Nie všetci európski občania však môžu požívať toto právo v rovnakej miere. Týka sa to aj osôb so zdravotným postihnutím, ktorí pri prekračovaní hraníc častokrát riešia, či im bude uznaný štatút osoby so zdravotným postihnutím alebo či bude cestovanie skutočne bezbariérové. 

V Európskej únii má zdravotné postihnutie približne 87 miliónov osôb. Štrukturálne prekážky a systémové nerovnosti často okliešťujú ich príležitosti a bránia im užívať si plné a rovnocenné európske občianstvo. To zahŕňa aj slobodu pohybu, keďže ich status osoby so zdravotným postihnutím sa pri cestovaní do iného členského štátu automaticky neuznáva. 

Preto nemusia mať prístup k rovnakým podmienkam, napríklad k zľavám či osobitnému ubytovaniu, ktoré sú dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím žijúce v danej krajine. Táto právna neistota a dodatočné náklady ich môžu odrádzať od cestovania do iných krajín EÚ. 

Európska komisia preto prichádza s legislatívnym návrhom na prvý preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento preukaz je v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého zmluvnými stranami sú EÚ a všetky jej členské štáty. Predstavuje tak ďalší krok na uľahčenie slobody pohybu pre všetkých občanov EÚ. 

preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Návrh preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vychádza z úspechu jeho pilotného projektu. Išlo o iniciatívu, do ktorej sa zapojilo osem členských štátov (Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Malta, Rumunsko, Slovinsko a Taliansko). Na základe pozitívnych skúseností teraz Európska komisia navrhuje právny predpis na vytvorenie spoločného preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, platného pre všetky krajiny Únie. 

Nový preukaz prináša jednoduché používanie a vyznačuje sa spoločným dizajnom. Uľahčí vzájomné uznávanie statusu osoby so zdravotným postihnutím, pričom zabezpečí, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli počas cestovania do iných krajín EÚ požívať svoje práva na voľný pohyb v rámci Únie. Zvýhodnené podmienky sa tak budú naprieč EÚ poskytovať na rovnakom základe. Osobitné podmienky a zaobchádzanie môžu zahŕňať bezplatný prístup, znížené sadzby, mýto alebo užívateľské poplatky, prednostný prístup, osobnú asistenciu, podporu (napríklad prístup k sprievodcom v Braillovom písme a audiosprievodcom) a pomôcky na podporu mobility, napríklad pri využívaní verejnej a súkromnej dopravy, počas kultúrnych podujatí a návštev múzeí, koncertov alebo rekreačných a športových centier či zábavných parkov. 

Pre mnohých ľudí so zdravotným postihnutím zostáva súkromný automobil  najlepšou možnosťou, ako cestovať a nezávisle sa pohybovať. Navrhované zlepšenia aktuálneho európskeho parkovacieho preukazu umožnia osobám so zdravotným postihnutím mať prístup k rovnakým právam pri parkovaní, ktoré platia v inom členskom štáte. Parkovací preukaz bude mať záväzný spoločný formát, ktorý nahradí vnútroštátne parkovacie preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím a bude uznávaný v celej EÚ. 

európsky parkovací preukaz

Skutočná sila zjednotenej Európy spočíva nielen v jej hospodárskej prosperite, ale aj v tom, ako dokáže zabezpečiť, aby všetci občania mohli v rovnakej miere požívať a uplatňovať svoje práva. Musíme naďalej pracovať na odstraňovaní prekážok, vytváraní prístupného prostredia a poskytovaní rovnakých príležitostí pre všetkých jej občanov. Ďalším krokom týmto smerom je preto zabezpečiť voľný pohyb v EÚ aj pre osoby so zdravotným postihnutím

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. septembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku