Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. apríla 2020Odhadovaný čas čítania: 1 min

Výzva na predloženie ponúk

istock-11932986.jpg
© EU
Zastúpenie Európskej komisie  Slovenskej republike plánuje zadať zákazku na rámcovú zmluvu o organizácii verejných podujatí na Slovensku COMM/BTS/2020/OP/0002. Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o túto zákazku, môžu predložiť ponuku v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie výlučne prostredníctvom elektronického systému predkladania ponúk (e-Submission). Uzávierka na predkladanie ponúk je 20. mája 2020.  

Všetky dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle elektronického obstarávania TED e-Tendering tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. apríla 2020