Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Financovanie a granty

NOVINKA!

Výzva na predkladanie návrhov na akčné granty na podporu a ochranu hodnôt Únie

Radi by sme Vás informovali o najnovšej možnosti financovania na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré chránia a presadzujú základné práva a hodnoty EÚ. Výzva na predkladanie návrhov na akčné granty na podporu a ochranu hodnôt Únie je otvorená do 7. marca 2024.

Vo štvrtok 7. decembra 2023 o 14:00 SEČ sa uskutoční informačné stretnutie, na ktoré sa môžete pripojiť  tu.

V rámci výzvy je celkovo dostupných 74 500 000 EUR a miera spolufinancovania je 90 %. 

Jej účelom je vybrať a podporiť určitý počet sprostredkovateľov v členských štátoch EÚ, ktorí:

1. budú budovať kapacity veľkého počtu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia na miestnej, regionálnej a/alebo vnútroštátnej úrovni

2. a budú im poskytovať finančnú podporu (pomocou kaskádových grantov).

Výzva má nasledovné priority:

• Posilniť odolnosť a kapacitu organizácií občianskej spoločnosti chrániť a presadzovať hodnoty Únie vrátane demokracie a dodržiavania zásad právneho štátu.

• Podporovať organizácie občianskej spoločnosti v úsilí o ochranu, presadzovanie a zvyšovanie povedomia o základných právach a demokratických hodnotách.

• Podporovať dialóg, transparentnosť a dobrú správu vecí verejných, a to aj v prípadoch, keď sa priestor pre občiansku spoločnosť zmenšuje.

Dokumenty súvisiace s výzvami, usmernenia a ďalšie pokyny sú k dispozícii na stránke výzvy na portáli pre možnosti financovania a verejnej súťaže.

Ako možno viete, toto je druhá výzva Únie týkajúca sa hodnôt, ktorú financuje CERV. Prehľad činností, ktoré sa vykonávajú v rámci 16 projektov financovaných v rámci prvej výzvy v roku 2022, je k dispozícii tu.

 

Európske zdroje pomáhajú rozvoju

Úspešný výskum prispel k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, rozvoju udržateľných poľnohospodárskych metód a vytváraniu inovatívnych výrobkov a služieb, vďaka čomu sa Európa stáva lepším miestom pre život.

EÚ každoročne podporuje viac ako 200 000 podnikov prostredníctvom podnikových úverov, mikrofinancovania, záruk a rizikového kapitálu.

Aj na Slovensku boli vďaka EÚ financované technológie na diagnostikovanie ochorenia COVID-19

 

Financovanie malých a stredných podnikov

Ako získať financovanie je otázkou, ktorú riešia počas svojho rozvoja všetky malé a stredné podniky (MSP). Európsky program pre malé a stredné podniky (COSME) je navrhnutý tak, aby uľahčil prístup k financovaniu vo všetkých fázach rozvoja podnikania, od založenia podniku až po jeho expanziu.

Nástroj EIC Akcelerátor umožňuje najšikovnejším a najodvážnejším podnikateľom Európy spraviť krok vpred a požiadať o financovanie prelomových nápadov s potenciálom vytvárať nové trhy alebo zásadne zmeniť už existujúce trhy.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) ponúka špecializovaný nástroj pre MSP, ktorý poskytuje zdroje financovania alebo záruku v celkovej výške 5,5 miliardy EUR.

Finančné nástroje a poradenské služby pre inovátorov poskytuje aj InnovFin, spoločná iniciatíva, ktorú spustila skupina Európskej investičnej banky (EIB) a Európsky investičný fond (EIF) v spolupráci s Európskou komisiou v rámci programu pre výskum a inováciu Horizont 2020.

Možnosti financovania s nástrojom EIC Akcelerátor

COSME – Program EÚ pre malé a stredné podniky

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

Financovanie InnovFin pre inovátorov

Financovanie výskumu

Financovanie výskumu zohráva kľúčovú úlohu pri inováciách na dosiahnutie cieľov Európskej komisie v oblasti udržateľnosti uvedené v Európskej zelenej dohode a stratégii digitálnej transformácie EÚ.

Horizont 2020 je hlavným finančným nástrojom, vďaka ktorému sú investície do výskumu v centre snahy EÚ o inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť.

Nasledujúci program EÚ pre investície do výskumu a inovácií, Horizont Európa, by mal mať rozpočet vo výške približne 100 miliárd EUR.

Okrem financovania podnikového výskumu EÚ podporuje výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry a akademickej odbornej prípravy.  

Úspešné príklady z oblasti výskumu EÚ

Programy a výzvy EÚ na financovanie výskumu

Možnosti financovania a usmernenia

Všetko o programoch financovania EÚ

Informácie o dostupných typoch financovania, prehľad hlavných programov financovania a spôsob spravovania finančných prostriedkov EÚ.

Postupy financovania a usmernenia

Užitočné informácie o oprávnenosti a postupoch podávania žiadostí a výberových postupoch v oblasti financovania EÚ.

Systém finančnej transparentnosti (FTS)

Ročný prehľad informácií o príjemcoch financovania Európskej komisie na Slovensku a v celej EÚ vrátane sumy, účelu a adries.

Otvorené výzvy na financovanie

Informujte sa o možnostiach financovania a verejných súťaží a zistite, ako sa zapojiť.

 

Súvisiace odkazy

Financovanie plánu obnovy EÚ

Praktická príručka o podnikaní v Európe

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Access2Markets – informácie o vývoze z EÚ a dovoze do EÚ