Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Kľúčové politiky EÚ pre Slovensko

EÚ je aktívna v celom rade politických oblastí od hospodárstva po migráciu a digitalizáciu. Nižšie nájdete informácie o niektorých z kľúčových oblastí politiky EÚ a o tom, ako sa uplatňujú na Slovensku.

Hospodárstvo v EÚ a na Slovensku

Malé otvorené hospodárstvo, akým je to slovenské, je vo veľkej miere závislé od medzinárodného obchodu a trhov, čo ho robí ekonomicky zraniteľným voči globálnym krízam, akou je aj pandémia ochorenia COVID-19.

les

Slovensko má krásnu a rozmanitú prírodu. No pod vplyvom rozsiahleho znečisťovania a globálnych klimatických zmien sa aj životné prostredie na Slovensku dostáva pod veľký tlak.

Digitalizácia v EÚ a na Slovensku

Vytvorenie Európy pripravenej na digitálny vek je jednou z hlavných priorít Komisie na roky 2019 až 2024. Digitálne riešenia sú zároveň kľúčom v boji proti zmene klímy a k ekologickej transformácii.

Migrácia

Komplexnosť migračnej politiky a rôzne prístupy členských štátov spôsobili, že tento politicky citlivý sektor sa rozvíja pomalšie. Otázky ohľadom migrácie sú zložité a je potrebné ich riešiť spravodlivo, citlivo a humánnym spôsobom.

európska zástava
EÚ politicky zastrešuje celý rad oblastí, od ľudských práv po dopravu a obchod. Ak si chcete pozrieť, aké sú aktivity EÚ v jednotlivých oblastiach, kliknite na príslušnú oblasť. Zároveň tu nájdete užitočné odkazy na príslušné orgány, právne predpisy a dokumenty.