Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Práca pre inštitúcie EÚ

Ako občan jednej z členských krajín EÚ sa môžete uchádzať o prácu v inštitúciách EÚ, ktoré zamestnávajú viac ako 40 000 ľudí. Väčšina z nich pracuje v Európe, no EÚ má svoje zastúpenia aj v ďalších krajinách sveta.

Zamestnanci na dobu určitú

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ zamestnávajú aj zamestnancov na dobu určitú.

Informácie o voľných pracovných miestach môžete nájsť na webových stránkach jednotlivých agentúr/orgánov EÚ.

Dočasní zamestnanci

Európska komisia môže takisto zamestnávať dočasných zamestnancov na krátke obdobie, predovšetkým na administratívnu prácu. Nábor uskutočňujú agentúry sprostredkujúce dočasné zamestnanie

Zoznam príležitostí na tejto stránke nie je úplný – ak chcete získať podrobnejšie informácie o kariére v EÚ, prejdite na webové sídlo úradu EPSO .

Stáže

Európska komisia ponúka každý rok päťmesačné stáže, umožňujúce mladým absolventom univerzít získať pracovné skúsenosti priamo v tejto inštitúcii. Obdobie stáže zahŕňa pracovné skúsenosti na jednom z oddelení Komisie doplnené prednáškami a návštevami ďalších inštitúcií EÚ. Obdobie stáži začína vždy 1. marca a 1. októbra každý rok. Táto schéma je otvorená univerzitným absolventom a zamestnancom verejnej správy z členských krajín EÚ a obmedzenému počtu uchádzačov z nečlenských štátov. Vyžadujú sa dôkladné vedomosti jedného z pracovných jazykov EÚ a uspokojujúca úroveň ďalšieho jazyka (ďalšie jazyky sú výhodou).

Aj ďalšie inštitúcie EÚ ponúkajú absolventské stáže

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ponúka možnosť neplatených stáži

Dĺžka stáže je minimálne 3 a maximálne 6 týždňov. Avšak uchádzač by mal splniť nasledujúce podmienky:

  • disponovať zdravotným poistením, kópia dokladu – kartičky poistenca - bude pripojená k zmluve (lehota na zaslanie bude uvedená podľa dátumu nástupu na stáž);
  • disponovať poistením zodpovednosti za škodu, kópia dokladu – poistenia - bude pripojená k zmluve (lehota na zaslanie bude uvedená podľa dátumu nástupu na stáž);
  • študovať na vysokej škole a v čase stáže musí pokračovať v štúdiu. Žiadosti študentov, ktorí už ukončili vysokoškolské štúdium, nebudú akceptované;
  • zaslať názvov a adresu vysokej školy, ktorú navštevuje;
  • zaslať kópiu občianskeho preukazu;
  • zaslať oficiálnu žiadosť o stáž v anglickom jazyku. Žiadosť bude pripojená k zmluve (lehota na zaslanie bude uvedená podľa dátumu nástupu na stáž).

Všetky dokumenty je potrebné odoslať najneskôr 6 týždňov pred zvoleným dňom začiatku stáže. Viac informácií vám poskytneme prostredníctvom emailu COMM-REP-SK-ADMINatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-SK-ADMIN[at]ec[dot]europa[dot]eu).