Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok2. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 2 min

EÚ podporí slobodu a pluralizmus európskych médií viac ako 5 miliónmi eur

media_freedom.jpg
© EU
Sloboda a pluralizmus médií je pre EÚ dôležitou prioritou a preto ju aj naplno podporuje. Predstavme si dva kľúčové projekty.  

EÚ podporuje slobodu a pluralitu médií financovaním viacerých projektov, ktoré sa začnú realizovať v marci 2020. Na tento účel vyčlenila 5,1 mil. eur. 

Věra Jourová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za hodnoty a transparentnosť vyhlásila: „Demokracia nemôže fungovať bez slobodných a nezávislých médií. Novinári by mali byť schopní pracovať nestranne a bez zastrašovania. Prezentované projekty sú len začiatkom. Komisia sa viac ako kedykoľvek predtým zaviazala prispieť k posilneniu slobody a plurality médií, čo je kľúčovým cieľom nášho budúceho akčného plánu pre demokraciu.“ Thierry Breton, komisár pre vnútorný trh, dodal: „Stratégia formovania digitálnej budúcnosti Európy, ktorú sme nedávno predstavili, potvrdzuje našu neochvejnú podporu mediálneho sektora. Naším cieľom je zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a zabezpečiť občanom prístup ku kvalitnému mediálnemu obsahu a pluralite médií.“


Prvý projekt, ktorý riadi Európske centrum pre slobodu tlače a médií, sa zameria na vytvorenie celoeurópskeho mechanizmu rýchlej reakcie v prípadoch porušovania slobody médií s cieľom odhaľovať, riešiť a predchádzať potenciálnym porušeniam v tomto sektore, ako aj poskytovať praktickú pomoc ohrozeným novinárom. 


Druhým projektom je fond cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky, ktorý riadi Medzinárodný tlačový inštitút. Z tohto fondu sa budú podporovať vyšetrovania v prípadoch týkajúcich sa novinárov z najmenej dvoch členských štátov. V rámci ďalších financovaných projektov sa budú realizovať činnosti (napr. odborná príprava a praktické príručky) zamerané na podporu nezávislej a spoločnej žurnalistiky a na podporu slobody médií v celej EÚ. Zároveň sa o rok predlžuje fungovanie nástroja na monitorovanie plurality médií, ktorý sa zameriava na identifikáciu rizík pre pluralitu médií v celej Európe.

O predbežných záveroch tohtoročnej správy sa bude diskutovať na podujatí „Médiá a demokracia: cesta vpred“, ktoré sa uskutoční 20. marca v Bruseli a celkový súhrn správ by sa mal uverejniť v apríli 2020. Činnosti EÚ v tomto sektore dopĺňajú dva prebiehajúce pilotné projekty v hodnote 1,7 mil. eur, ktoré sa zameriavajú na mobilitu vychádzajúcich hviezd v oblasti médií a na podporu mediálnych rád v digitálnom veku.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. marca 2020