Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok2. augusta 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Krajiny EÚ bojujú proti požiarom spoločne

Lesné požiare, zemetrasenia, zdravotnícke krízy a vojnové konflikty. Aj toto sú krízové situácie, s ktorými si jednotlivé krajiny len ťažko poradia samé. EÚ preto zaviedla mechanizmy, ktoré umožňujú krajinám požiadať o pomoc, keď ju potrebujú.

požiar

S požiarmi, ktoré sužujú Stredomorie počas leta 2023, pomáhajú okrem Európskej únie aj jednotlivé členské štáty. Slovenskí hasiči boli na Rodose vôbec prvým zahraničným tímom a pomáhali s evakuáciou osôb, ochranou dôležitej infraštruktúry a hasením viacerých zasiahnutých lokalít. Grécku prišlo dokopy na pomoc deväť lietadiel a približne 510 hasičov z desiatich krajín, mobilizovaných cez európske mechanizmy. Aj v tomto prípade, nemali zasiahnuté krajiny dostatočné kapacity na to, aby sa s lesnými požiarmi vysporiadali samé. EÚ preto zaviedla mechanizmy, ktoré uľahčujú krajine v núdzi poslať medzinárodným partnerom žiadosť o pomoc. Ich výhodou je najmä spoločný európsky postup a koordinácia rôznorodej pomoci. 

Mechanizmus EÚ pre civilnú ochranu 

Civilná ochrana môže mať rôzne formy, od záchranných operácií, cez poskytovanie zdravotníckeho vybavenia a liekov až po hasenie požiarov. Keď nastane núdzová situácia, je potrebné obyvateľom poskytnúť čo najefektívnejšiu a najrýchlejšiu pomoc. Cieľom Európskej komisie je koordinovať spoločnú pomoc v krajinách postihnutých krízovou situáciou, ako aj takýmto situáciám priamo predchádzať.  

V prípade, že sa krajina EÚ (alebo spolupracujúca krajina) ocitne v krízovej situácii a nevie sa s ňou vysporiadať sama, môže prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany požiadať o medzinárodnú asistenciu. Ten funguje od roku 2001 a okrem členských štátov Únie sa doň zapájajú aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Island, Čierna hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina. 

Od vzniku mechanizmu požiadali krajiny o pomoc pri riešení núdzových situácii viac ako 650krát, najčastejšie v roku 2021 (114krát). Okrem lesných požiarov, bol tento mechanizmus aktivovaný napríklad aj pri repatriáciách ľudí z Afganistanu v roku 2021, počas pandémie Covid-19, pri zemetrasení v Turecku a Sýrii v roku 2023 alebo v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu. Spoločný postup pri riešení núdzových situácii  zabraňuje zbytočnému mrhaniu kapacít a zaisťuje efektívnu a rýchlu pomoc tam, kde je potrebná. 

Európske rezervy a jednotky rýchleho nasadenia 

Pomoc, ktorú priamo poskytnú jednotlivé krajiny dopĺňa aj tzv. Európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, ktoré zhromažďuje jednotky rýchleho nasadenia z 25 členských štátov, pozostávajúce z expertného personálu, špecializovaných zariadení, vozidiel alebo medicínskych tímov. Tie sú pripravené v pohotovosti na nasadenie v oblasti katastrofy v krátkom čase. Pomáhajú napríklad pri horských záchranných operáciách, leteckej evakuácii zo zdravotných dôvodov alebo poskytnutím mobilných laboratórií či zariadení na čistenie pitnej vody. Európska komisia pokrýva 75 % (v niektorých prípadoch až 100 %) dopravných a prevádzkových nákladov na nasadenie v rámci Európy alebo mimo nej. 

Ak by si núdzová situácia vyžadovala dodatočnú pomoc na záchranu životov, dodatočné kapacity budú poskytnuté z európskej rezervy rescEU. Ide o spoločnú európsku rezervu vlastného materiálu a kapacít, ako napríklad hasičské lietadlá a vrtuľníky, zdravotnícke evakuačné lietadlá, zdravotnícky materiál, poľné nemocnice, prístrešky, dopravné prostriedky a prostriedky pre dodávky energie.  

Okrem materiálnej či personálnej pomoci, mechanizmus pomáha domácim orgánom aj s prevenciou a pripravenosťou na núdzové situácie, a to pomocou Koordinačného centra pre núdzové situácie (ERCC), ktoré neustále monitoruje svet a je pripravené okamžite reagovať na žiadosť štátnych orgánov alebo inštitúcií OSN. EÚ je schopná takto poskytnúť pomoc nielen v členských alebo zúčastnených krajinách, ale tiež kdekoľvek vo svete. Na monitoring používa systémy včasného varovania, ktorými upozorňuje na blížiace sa katastrofy a  satelitné snímky európskeho vesmírneho programu Copernicus dopĺňajú operácie o podrobné informácie z vesmíru. Copernicus je okrem iného schopný zobraziť intenzitu požiarov a rozlohu spálených oblastí. 

Európsky systém Copernicus v súčasnosti poskytuje rôzne užitočné informácie:  

Európsky boj s požiarmi 

V máji oznámila Európska komisia zdvojnásobenie pohotovostnej flotily na boj s požiarmi v roku 2023, ktorá patrí pod rescEU. Flotila pozostáva z 24 lietadiel a 4 helikoptér  a takmer 450 hasičov z 11 krajín, vrátane Slovenska. Tí sú v pohotovosti vo Francúzsku, Grécku a Portugalsku. Pohotovostná letka je pripravená na okamžité nasadenie v prípade, že nejaká z krajín požiada o pomoc aktivovaním Mechanizmu EÚ pre civilnú ochranu. Vytvorenie letky je súčasťou Akčného plánu na prevenciu proti lesným požiarom. Hlavným cieľom je zlepšenie kapacít, rast povedomia a navýšenie investícií do prevencie pred požiarmi. Európska komisia plánuje kúpu ďalších 12 hasičských lietadiel a nová letka bude plne financovaná Európskou úniou. Lietadlá budú umiestnené v Chorvátsku, Francúzsku, Grécku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku, ktoré zároveň budú ich zákonnými vlastníkmi.  

Viac informácii o boji EÚ s lesnými požiarmi v roku 2023 

Viac informácií o požiaroch v EÚ 

Infografika k zmenám klímy 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. augusta 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku