Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. mája 2018Odhadovaný čas čítania: 4 min

Od 25. mája sa v celej EÚ budú uplatňovať nové pravidlá ochrany údajov

gdpr_ilustrak.jpg
© EU
Nové pravidlá o ochrane údajov zaručujú, že občania môžu dôverovať tomu, ako sa používajú ich údaje, a že EÚ môže čo najlepšie využiť príležitosti dátového hospodárstva.
Vyhlásenie podpredsedu Ansipa a komisárky Jourovej k začatiu uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip pri tejto príležitosti povedal: „Nové európske pravidlá ochrany údajov sa od zajtra stanú realitou. Súkromie Európanov bude lepšie chránené a spoločnosti budú môcť využívať jednotný súbor pravidiel v celej EÚ. Prísne pravidlá ochrany údajov sú základom pre fungovanie digitálneho jednotného trhu a pre prosperitu internetového hospodárstva. Nové pravidlá zaručujú, že občania môžu dôverovať tomu, ako sa používajú ich údaje, a že EÚ môže čo najlepšie využiť príležitosti dátového hospodárstva.

Na prijatie našich nových pravidiel ochrany údajov sme mali dôvod: dve tretiny Európanov sa obávajú o to, ako sa zaobchádza s ich údajmi. Majú pocit, že nemajú žiadnu kontrolu nad informáciami, ktoré poskytujú online. Spoločnosti potrebujú jasné pravidlá, aby mohli bezpečne rozširovať svoje podnikanie v celej EÚ. Nedávne škandály v súvislosti s údajmi potvrdili, že prijatím prísnejších a jasnejších pravidiel ochrany údajov sme sa v Európe vybrali správnym smerom.“

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: „Osobné údaje sú zlatom 21. storočia. Naše údaje poskytujeme pritom v zásade pri každom úkone, a to najmä v digitálnom svete. V súčasnosti sú naše osobné údaje dostupné obrazne tak, ako keby sme sa vystavovali nahí vo výkladnej skrini.

V EÚ je ochrana údajov základným právom. Nové pravidlá prinavrátia Európanom kontrolu nad vlastnými údajmi. Odteraz budeme mať možnosť voľby a možnosť rozhodnúť sa, ako s údajmi naložíme, komu k nim poskytneme prístup a o ktoré údaje pôjde. Môžete sa spýtať a spoločnosti vás musia informovať. Rovnako si môžete svoje údaje vyžiadať v prípade, že rušíte alebo meníte službu.

Nové pravidlá budú prínosné aj pre spoločnosti, pretože budú všade rovnaké a spoločnosti budú administratívne záležitosti riešiť len s jedným orgánom. Zlepší sa tak možnosť rozšíriť podnikanie do iného členského štátu.

Pravidlá vychádzajú z prístupu, ktorý je založený na analýze rizík. Spoločnosti, ktoré zarábajú na našich údajoch, majú viac povinností. Takisto by sa mali spotrebiteľom niečím odvďačiť; aspoň bezpečnosťou ich údajov. Spoločnosti, pre ktoré spracovávanie údajov nepredstavuje hlavnú podnikateľskú činnosť, majú menej povinností a musia najmä zabezpečiť, aby boli údaje, ktoré spracúvajú, zabezpečené a používané legálne. Nové pravidlá nie sú bezzubé. Vďaka tomu bude každý, najmä však tie spoločnosti, ktoré speňažujú naše osobné údaje, motivovaný hrať podľa pravidiel.

Všeobecným nariadením o ochrane údajov Európa potvrdzuje svoju digitálnu suverenitu a pripravenosť na digitálny vek. Nové pravidlá navyše stanovujú nový globálny štandard pre súkromie. Pomôžu obnoviť dôveru nevyhnutnú na to, aby sme boli úspešní v globálnom digitálnom hospodárstve.“

 

 

Súvislosti

Európska únia 6. apríla 2016 odsúhlasila zásadnú reformu svojho rámca na ochranu údajov a prijala reformný balík právnych predpisov o ochrane údajov, ktorý pozostáva zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým sa nahrádza dvadsať rokov stará smernica. Nové celoeurópske pravidlá ochrany údajov sa začínajú uplatňovať 25. mája 2018, teda dva roky po ich prijatí a nadobudnutí účinnosti.

Komisia v tomto roku ku Dňu ochrany údajov uverejnila usmernenie s cieľom uľahčiť v celej EÚ priame a bezproblémové uplatňovanie nových pravidiel ochrany údajov od 25. mája. Komisia zároveň ponúkla nový online nástroj určený pre malé a stredné podniky.

Ďalšie kroky

Komisia bude aj naďalej aktívne podporovať členské štáty, orgány pre ochranu osobných údajov a podniky, aby sa zabezpečilo účinné uplatňovanie pravidiel. V tejto súvislosti vyčlenila 1,7 mil. EUR na spolufinancovanie zaškoľovania odborníkov špecializovaných na ochranu údajov. Ďalšie 2 mil. EUR Komisia vyčlenila na podporu vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov pri verejnej činnosti zameranej na podniky, najmä MSP, a jednotlivcov.

Počnúc dnešným dňom bude Komisia monitorovať, ako členské štáty uplatňujú nové pravidlá, a v prípade potreby prijme vhodné opatrenia. Rok po začatí uplatňovania nariadenia (2019) Komisia zorganizuje podujatie, na ktorom bude zisťovať, aké skúsenosti majú jednotlivé zainteresované strany s jeho vykonávaním. Tieto informácie sa následne použijú aj ako vstupné údaje pre vypracovanie správy, ktorú Komisia musí predložiť do mája 2020 a ktorá má obsahovať hodnotenie a preskúmanie nariadenia.

Reforma pravidiel EÚ o ochrane údajov

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. mája 2018