Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Ďalšie inštitúcie a úrady EÚ

Získajte informácie o ďalších sieťach poskytujúcich podporu v oblasti práv, zamestnanosti, odbornej prípravy, výskumu a mobility, práv spotrebiteľov a podnikov a práva EÚ.

Viete, aké máte práva, ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ? Kto vám poradí, keď sa vyskytnú administratívne prekážky v inom štáte EÚ? Ako môžete ponúkať svoje služby v iných krajinách? Alebo čo môžete urobiť, ak zahraničný obchodník odmietne vziať späť chybný produkt kúpený v tej istej zahraničnej krajine? 

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie, Európska komisia vytvorila sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. 

Prehľad sietí EÚ pôsobiacich na Slovensku – rozdelenie podľa zamerania 

Europe Direct

INFORMAČNÉ CENTÁ EUROPE DIRECT

EURÓPSKE DOKUMENTAČNÉ CENTRÁ 

Mládež, vzdelávanie a kultúra

Veda a výskum

Zamestnanosť a mobilita

Občianske a neziskové aktivity

Právna pomoc a ochrana spotrebiteľa

Ochrana životného prostredia

Informácie o najdôležitejších orgánoch príslušných na riešenie podnetov od občanov