Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Nájdite najbližšie centrum EÚ na Slovensku

Na mape Slovenska zobrazenej nižšie nájdete k vám najbližšie EÚ centrum, ktoré vám pomôže odpovedať na vaše otázky týkajúce sa Európskej únie.  

Centrá Europe Direct poskytujú občanom štyri rôzne druhy služieb, a to bezplatne: 

Kontaktné centrum Europe Direct ponúka v rámci celej EÚ telefonické a mailové informačné služby o všetkých záležitostiach týkajúcich sa EÚ. Zavolajte alebo pošlite e-mail v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

  • okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ,
  • odporúčania na najlepšie zdroje informácií/rád a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni),
  • informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o tom, ako ich využiť v praxi (ako získať povolenie na pobyt alebo uznanie kvalifikácie v  inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť na škodlivé výrobky atď.),
  • ďalšie špecializované informácie (ak sa uplatňujú),
  • bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ poštou. 

Europe Direct sú miestne kontaktné centrá. Poskytujú informácie a odpovedajú na všetky otázky o európskych záležitostiach. Odpovedajú na ne osobne a zohľadňujú pri tom miestne podmienky. Vyškolení zamestnanci organizujú podujatia v školách, diskusie s miestnymi a regionálnymi politikmi, reprezentujú Európu na veľtrhoch a nadväzujú tak kontakty s občanmi. Na základe viac ako milióna otázok ročne majú európski činitelia tak možnosť poznať potreby a obavy občanov. Na Slovensku je 11 informačných centier Europe Direct. 

Európske dokumentačné centrá (EDC) podporujú vzdelávanie a výskum v oblasti integrácie EÚ. Ponúkajú širokú škálu dokumentov o európskych záležitostiach a podporujú akademickú obec, aby sa zapojila do verejnej debaty o Európe. Na Slovensku sa nachádzajú 4 európske dokumentačné centrá.  

Použite mapu Európska únia okolo mňa na vyhľadávanie ďalších tematických centier EÚ, ktoré patria do špecializovaných sietí pôsobiacich vo vašom regióne. Na tejto mape môžete vyhľadávať centrá EÚ podľa zemepisnej polohy či zamerania na konkrétne témy (napr.: spotrebitelia, práca, štúdium, životné prostredie a i.).

Ďalšie inštitúcie a úrady EÚ na Slovensku