Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Priority Európskej komisie na roky 2019 - 2024

6 priorít Komisie Ursuly von der Leyenovej

Európska zelená dohoda
Vybudovať novú stratégiu rastu s cieľom premeniť Európsku úniu na moderné, uhlíkovo neutrálne, udržateľné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.
Európa pripravená na digitálny vek
Posilniť digitálnu suverenitu s jasným zameraním na údaje, technológie a infraštruktúru pre digitálnu transformáciu, z ktorej budú mať prospech všetci Európania.
Silnejšia Európa vo svete
Presadzovať multilateralizmus a globálny poriadok založený na pravidlách prostredníctvom koordinovaného prístupu k vonkajšej činnosti a jednotného európskeho hlasu vo svete.
Podpora európskeho spôsobu života
Zabezpečiť sociálnu a hospodársku Európsku úniu rovnosti, tolerancie a spravodlivosti, založenú na zásadách právneho štátu, a to pre všetkých občanov.
 Nový impulz pre európsku demokraciu
Posilniť úlohu európskych občanov v rozhodovacom procese a pri stanovovaní priorít EÚ, a zároveň chrániť našu demokraciu pred vonkajšími zásahmi.

Plán obnovy pre Európu

Okrem šiestich hlavných priorít riadi Európska komisia aj program na podporu obnovenia Európy po sociálnej a hospodárskej kríze, ktorú spôsobila pandémia COVID-19.

Plán obnovy na Slovensku

 

Súvisiace odkazy

Priority Európskej únie

Politické usmernenia (2019 – 2024)

Prvý rok Komisie von der Leyenovej

Pracovný program Európskej komisie

Pozrite si, ako sa plnia priority EÚ na Slovensku

Príklady projektov a iniciatív na Slovensku

Správa o stave Únie 2023