Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Priority Európskej komisie na roky 2019 - 2024

Zostrih z prejavu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, 15. september 2021

Každých 5 rokov, vždy na začiatku nového funkčného obdobia Európskej komisie, stanoví predseda prioritné oblasti, na ktoré sa Komisia zameria.

V nadväznosti na výsledok európskych volieb v roku 2019 a na mandát od Európskej rady a Európskeho parlamentu, predstavila Komisia predsedníčky von der Leyenovej ambiciózne ciele pre budúcnosť Európy:

  • klimatickú neutralitu do roku 2050;
  • dvadsiate roky 21. storočia ako európske digitálne desaťročie
  • a posilnenie Európy vo svete vďaka geopolitickejšiemu prístupu.

 

6 priorít Komisie Ursuly von der Leyenovej

Vybudovať novú stratégiu rastu s cieľom premeniť Európsku úniu na moderné, uhlíkovo neutrálne, udržateľné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.
Posilniť digitálnu suverenitu s jasným zameraním na údaje, technológie a infraštruktúru pre digitálnu transformáciu, z ktorej budú mať prospech všetci Európania.
Presadzovať multilateralizmus a globálny poriadok založený na pravidlách prostredníctvom koordinovaného prístupu k vonkajšej činnosti a jednotného európskeho hlasu vo svete.
Zabezpečiť sociálnu a hospodársku Európsku úniu rovnosti, tolerancie a spravodlivosti, založenú na zásadách právneho štátu, a to pre všetkých občanov.
Posilniť úlohu európskych občanov v rozhodovacom procese a pri stanovovaní priorít EÚ, a zároveň chrániť našu demokraciu pred vonkajšími zásahmi.

Plán obnovy pre Európu

Okrem šiestich hlavných priorít riadi Európska komisia aj program na podporu obnovenia Európy po sociálnej a hospodárskej kríze, ktorú spôsobila pandémia COVID-19.

Plán obnovy na Slovensku

 

Súvisiace odkazy

Priority Európskej únie

Politické usmernenia (2019 – 2024)

Prvý rok Komisie von der Leyenovej

Pracovný program Európskej komisie

Pozrite si, ako sa plnia priority EÚ na Slovensku

Príklady projektov a iniciatív na Slovensku