Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov. Keď sa krajina stane členským štátom Únie, určí si, ktorý jazyk chce vyhlásiť za úradný jazyk EÚ.

Obyvatelia EÚ majú prístup ku všetkým dokumentom EÚ v úradnom jazyku ich štátu. Takisto majú právo napísať Komisii v jednom z úradných jazykov a dostať odpoveď v tom istom jazyku. 

Kancelária pre viacjazyčnosť

Kancelária pre viacjazyčnosť je vysunutým pracoviskom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Jej hlavným cieľom je podpora viacjazyčnosti – či už ide o jazykové vzdelávanie, lingvistické aktivity na všetkých stupňoch škôl alebo kultúrno-vzdelávacie podujatia v širšom kontexte. Kancelária ponúka občanom informácie o aktuálnom dianí v oblasti viacjazyčnosti. Medzi kľúčové úlohy kancelárie patrí podpora Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku pri komunikácii s občanmi – predovšetkým formou prekladu a lokalizácie tlačových vyhlásení Európskej komisie.

Dajte nám vedieť o vašich aktivitách z oblastí patriacich do širokého portfólia viacjazyčnosti. Píšte nám na emailovú adresu: dgt-bratislava@ec.europa.eu

Európsky deň jazykov online 29. 9. 2022

 V spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže organizujeme sériu online prednášok a workshopov v rámci podujatia Európsky deň jazykov online, ktoré sa bude konať 29.9.2022. Podujatia sa zúčastnia žiaci a učitelia základných a stredných škôl.

Cieľom tohto podujatia je ponúknuť žiakom a učiteľom zaujímavé a podnetné on-line webináre venované jazykom, ktoré sa dotýkajú života našej krajiny či už ako cudzie alebo materinské jazyky, jazyky národnostných menšín, prípadne posunkový jazyk.

Viac informácií nájdete na: https://www.statpedu.sk

Aká budúcnosť čaká výučbu jazykov

S moderátorkou Kristínou Hamarovou na tému cudzích jazykov a ich výučby na Slovensku diskutovali Zuzana Izáková, projektová manažérka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Emília Andrejová, koordinátorka Európskeho dňa jazykov Európskej komisie na Slovensku a Katarína Bockaničová, Oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie, Štátny pedagogický ústav.

Pozrite si záznam z tejto diskusie na našom Facebooku tu.