Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov. Keď sa krajina stane členským štátom Únie, určí si, ktorý jazyk chce vyhlásiť za úradný jazyk EÚ.

Obyvatelia EÚ majú prístup ku všetkým dokumentom EÚ v úradnom jazyku ich štátu. Takisto majú právo napísať Komisii v jednom z úradných jazykov a dostať odpoveď v tom istom jazyku. 

Kancelária pre viacjazyčnosť

Kancelária pre viacjazyčnosť je vysunutým pracoviskom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Jej hlavným cieľom je podpora viacjazyčnosti – či už ide o jazykové vzdelávanie, lingvistické aktivity na všetkých stupňoch škôl alebo kultúrno-vzdelávacie podujatia v širšom kontexte. Kancelária ponúka občanom informácie o aktuálnom dianí v oblasti viacjazyčnosti. Medzi kľúčové úlohy kancelárie patrí podpora Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku pri komunikácii s občanmi – predovšetkým formou prekladu a lokalizácie tlačových vyhlásení Európskej komisie.

Dajte nám vedieť o vašich aktivitách z oblastí patriacich do širokého portfólia viacjazyčnosti. Píšte nám na emailovú adresu: dgt-bratislava@ec.europa.eu

PRÍLEŽITOSTI PRE PREKLADATEĽOV

Hľadáme prekladateľa na pozíciu zmluvného zamestnanca FGIV

Odbor slovenského jazyka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (DGT ) so sídlom v Luxembursku bude mať od 1.1.2022 voľné miesto zmluvného prekladateľa, resp. prekladateľky („contract agent FGIV“).

Slovenský odbor prekladá dokumenty Komisie, ktoré sú väčšinou vyhotovené v angličtine alebo francúzštine a zastrešujú rôzne oblasti politiky a činnosti Európskej únie. Pracovníci odboru slovenského jazyka sú zoskupení do dvoch oddelení. V rámci odboru pracovne komunikujeme takmer výlučne po slovensky, ale sme v každodennom kontakte s našimi kolegami z iných jazykových komunít v rámci DGT.

Hľadáme osobu s vysokoškolským vzdelaním, ktorá perfektne ovláda slovenský jazyk a vyniká v jazykových technológiách a počítačovej lingvistike. Kandidáti by mali okrem slovenčiny vynikajúco ovládať jeden z pracovných jazykov Európskej komisie (t. j. angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu) a na výbornej úrovni aspoň jeden z ďalších úradných jazykov EÚ. Uchádzači by mali mať rovnako schopnosť na vysokej úrovni ovládať počítačom podporované nástroje prekladu a terminológie (CAT tools), ako aj štandardný kancelársky softvér MS OFFICE s dôrazom na jeho kolaboratívne prvky, ako sú Teams a SharePoint. Očakávame znalosť prostredia EÚ, prehľad o európskych záležitostiach a schopnosť pracovať v prostredí európskej verejnej správy.

Predpokladaný čas trvania pracovnej zmluvy je tri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky.

Možní záujemcovia sa musia zaregistrovať na stránke CAST Permanent v období od 4.9.2021 do 20.9.2021.

Aká budúcnosť čaká výučbu jazykov

S moderátorkou Kristínou Hamarovou na tému cudzích jazykov a ich výučby na Slovensku diskutovali Zuzana Izáková, projektová manažérka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Emília Andrejová, koordinátorka Európskeho dňa jazykov Európskej komisie na Slovensku a Katarína Bockaničová, Oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie, Štátny pedagogický ústav.

Pozrite si záznam z tejto diskusie na našom Facebooku tu.