Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov. Keď sa krajina stane členským štátom Únie, určí si, ktorý jazyk chce vyhlásiť za úradný jazyk EÚ.

Obyvatelia EÚ majú prístup ku všetkým dokumentom EÚ v úradnom jazyku ich štátu. Takisto majú právo napísať Komisii v jednom z úradných jazykov a dostať odpoveď v tom istom jazyku. 

Kancelária pre viacjazyčnosť

Kancelária pre viacjazyčnosť je vysunutým pracoviskom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Jej hlavným cieľom je podpora viacjazyčnosti – či už ide o jazykové vzdelávanie, lingvistické aktivity na všetkých stupňoch škôl alebo kultúrno-vzdelávacie podujatia v širšom kontexte. Kancelária ponúka občanom informácie o aktuálnom dianí v oblasti viacjazyčnosti. Medzi kľúčové úlohy kancelárie patrí podpora Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku pri komunikácii s občanmi – predovšetkým formou prekladu a lokalizácie tlačových vyhlásení Európskej komisie.

Dajte nám vedieť o vašich aktivitách z oblastí patriacich do širokého portfólia viacjazyčnosti. Píšte nám na emailovú adresu: dgt-bratislava@ec.europa.eu

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

Vyhlásenie súťaže „Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás“ 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Školu mohli do súťaže prihlásiť učitelia do 15. októbra 2021. Súťažné príspevky sa vyhodnocovali v troch kategóriách: výtvarná, literárna a audiovizuálna. Celkovo bolo prihlásených viac ako 200 škôl.

Európsky deň jazykov sa oslavuje od roku 2001, keď ho vyhlásila Rada Európy. Súčasťou osláv sú rôzne diskusie, vzdelávacie aktivity pre pedagógov aj žiakov a súťaže pre školy a žiakov. Cieľom súťaží aj sprievodných podujatí je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Súťaž Európsky deň jazykov 2021 sa po druhý krát organizuje v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Do výtvarnej kategórie zaslalo príspevky 119 základných a stredných škôl. V literárnej kategórii bolo 55 a v audiovizuálnej 37 prihlásených základných a stredných škôl.

V súlade so Štatútom súťaže hodnotiace komisie vybrali tri súťažné príspevky s najvyšším počtom bodov v troch kategóriách: literárna, výtvarná a audiovizuálna. Z každej kategórie boli tri víťazné súťažné príspevky podľa cieľovej skupiny, to znamená 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy a stredná škola. Víťazné školy budú odmenené cenou vo forme poukážky na nákup cudzojazyčnej literatúry.

Víťazi v literárnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola s materskou školou, 072 51 Krčava 184  
Prihlasovateľ: Mgr. Ľudmila Olexová
Názov príspevku: Dobrý deň in the world (báseň)

2. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov
Prihlasovateľ: Mgr. Gabriela Klačanská
Názov príspevku: Jazyky (báseň)

Stredná škola
Výherca: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Andrea Korinková
Názov príspevku: „Meni s vamy pohraty” (poviedka)

Víťazi vo výtvarnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
Prihlasovateľ: Mgr. Alena Cigániková
Názov príspevku: Poznávame európske jazyky

2. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Prihlasovateľ: Mgr. Liana Gógová
Názvy príspevkov:
Neži vo svojej bubline…
Jazyky na dlani Európy

Stredná škola
Výherca: Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Andrea Korinková
Názvy príspevkov:
Farebný svet
Priateľstvo v každom jazyku            

Víťazi v audiovizuálnej kategórii:

1. stupeň základnej školy
Výherca: Základná škola, Komenského 1, 071 01 Michalovce
Prihlasovateľ: Mgr. Beáta Šebestová
Názov príspevku: Po každej búrke príde dúha   

2. stupeň základnej školy
Výherca: Cirkevná základná škola R. Zaymusa, R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina
Prihlasovateľ: Mgr. Korina Bieliková
Názvy príspevku: Zvieratká v piatich európskych jazykoch

Stredná škola
Výherca: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Prihlasovateľ: Ing. Jozef Vrabel
Názov príspevku: Priatelia zo Šrobárky

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

 

 

JUVENES TRANSLATORES 2021

JUVENES TRANSLATORES

Štartuje nové kolo súťaže Juvenes Translatores! 

Stredné školy vo všetkých krajinách EÚ sa teraz môžu začať prihlasovať do každoročnej prekladateľskej súťaže Európskej komisie – Juvenes Translatores. Od 2. septembra 12.00 SEČ sa školy môžu online zaregistrovať, aby ich študenti mohli súťažiť so svojimi rovesníkmi z celej EÚ. Témou textov, ktoré majú študenti tohto roku prekladať, je „Vydajme sa na cestu smerom k ekologickejšej budúcnosti“.

Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a končí sa 20. októbra 2021 napoludnie. Učitelia môžu školu zaregistrovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Následne Komisia pozve do druhej fázy celkovo 705 škôl. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom ich náhodne vyberie počítač. Vybrané školy potom musia do súťaže nominovať 2-5 študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek národnosť, no musia byť narodení v roku 2004.

Súťaž sa uskutoční online 25. novembra 2021 vo všetkých vybraných školách. Víťazi (jeden za každú krajinu) budú vyhlásení začiatkom februára 2022. Ak to podmienky dovolia, budú na jar 2022 pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien v Bruseli, kde budú mať možnosť stretnúť sa s profesionálnymi prekladateľmi z Komisie a dozvedieť sa viac o práci s jazykmi.

Viac informácií nájdete na tejto stránke

Juvenes Translatores 2021 Vybrané školy

Poznáme mená škôl súťažiacich o titul najlepší mladý prekladateľ

Minulý týždeň prebehol náhodný výber škôl, ktoré sa prihlásili do súťaže Juvenes Translatores. Z celkového počtu vyše 1 700 škôl bolo do druhého kola vybraných 705 stredných škôl. Na Slovensku táto súťaž už tradične prilákala vysoký počet záujemcov – rovnú stovku škôl. Postúpiť však mohlo len 15 z nich a sú nimi tieto:

 • Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
 • Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
 • Gymnázium Golianova 68, Nitra
 • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm, Nové Zámky
 • Gymnázium, Spišská Nová Ves
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
 • Obchodná akadémia Lučenec, Lučenec
 • Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárno
 • Súkromné Gymnázium Mercury, Bratislava
 • SZŠ Márie Terézie Schererovej, Ružomberok

Ďalším krokom je prihlásenie súťažiacich (5 za jednu školu) a výber ich jazykových kombinácií. Školy tak môžu urobiť na osobitnej platforme do 16. novembra.

Súťažný deň je rovnaký v celej EÚ, t. j. 25. novembra 2021. Vybraným školám držíme palce a už teraz sa tešíme na čítanie prekladov od nádejných prekladateľov.

LingvaKvíz

DRUHÝ ROČNÍK LINGVAKVÍZU JE TU UŽ ČOSKORO!

Ahoj! Hello! Bonjour ! Привет! Saluton! Hallo!

Minulý rok sa konal prvý ročník LingvaKvízu, celoslovenského vedomostného a zábavného online kvízu, zameraného na cudzie jazyky. Prvý ročník zožal na Slovensku obrovský úspech, a preto sme sa rozhodli, že budeme v jeho organizovaní spolu s o.z. Edukácia@Internet pokračovať aj tento rok.

LingvaKvíz 2021 sa bude opäť konať pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov (26.9.) a bude trvať celý jeden mesiac od 24.9. do 23.10.2021. Aj tento rok sa môžete tešiť na veľké množstvo zaujímavých otázok z rôznych jazykových oblastí a taktiež budete mať možnosť hrať o fantastické ceny!

Sledujete nás aj na sociálnych sieťach, kde budeme postupne pridávať najnovšie informácie o LingvaKvíze 2021.

PRÍLEŽITOSTI PRE PREKLADATEĽOV

Hľadáme prekladateľa na pozíciu zmluvného zamestnanca FGIV

Odbor slovenského jazyka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (DGT ) so sídlom v Luxembursku bude mať od 1.1.2022 voľné miesto zmluvného prekladateľa, resp. prekladateľky („contract agent FGIV“).

Slovenský odbor prekladá dokumenty Komisie, ktoré sú väčšinou vyhotovené v angličtine alebo francúzštine a zastrešujú rôzne oblasti politiky a činnosti Európskej únie. Pracovníci odboru slovenského jazyka sú zoskupení do dvoch oddelení. V rámci odboru pracovne komunikujeme takmer výlučne po slovensky, ale sme v každodennom kontakte s našimi kolegami z iných jazykových komunít v rámci DGT.

Hľadáme osobu s vysokoškolským vzdelaním, ktorá perfektne ovláda slovenský jazyk a vyniká v jazykových technológiách a počítačovej lingvistike. Kandidáti by mali okrem slovenčiny vynikajúco ovládať jeden z pracovných jazykov Európskej komisie (t. j. angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu) a na výbornej úrovni aspoň jeden z ďalších úradných jazykov EÚ. Uchádzači by mali mať rovnako schopnosť na vysokej úrovni ovládať počítačom podporované nástroje prekladu a terminológie (CAT tools), ako aj štandardný kancelársky softvér MS OFFICE s dôrazom na jeho kolaboratívne prvky, ako sú Teams a SharePoint. Očakávame znalosť prostredia EÚ, prehľad o európskych záležitostiach a schopnosť pracovať v prostredí európskej verejnej správy.

Predpokladaný čas trvania pracovnej zmluvy je tri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky.

Možní záujemcovia sa musia zaregistrovať na stránke CAST Permanent v období od 4.9.2021 do 20.9.2021.

Štúdium jazykov ako cesta do európskych inštitúcií

Zoznámte sa s Dankou Jurášovou, ktorá vám vysvetlí, aké to je pracovať pre najväčší prekladateľský servis na svete – Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie.

Aká budúcnosť čaká výučbu jazykov

S moderátorkou Kristínou Hamarovou na tému cudzích jazykov a ich výučby na Slovensku diskutovali Zuzana Izáková, projektová manažérka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Emília Andrejová, koordinátorka Európskeho dňa jazykov Európskej komisie na Slovensku a Katarína Bockaničová, Oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie, Štátny pedagogický ústav.

Pozrite si záznam z tejto diskusie na našom Facebooku tu.