Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo30. apríla 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

20 rokov slovenčiny v EÚ

Slovenčina je jedným z 24 oficiálnych jazykov Európskej únie. Ako ovládajú cudzie jazyky mladí Európania?

Student life during Erasmus at Bologna

Jazyková rozmanitosť je neoddeliteľnou súčasťou našej európskej identity. Podpora viacjazyčnosti umožňuje Únii efektívne komunikovať so svojimi občanmi, chrániť kultúrne dedičstvo a budovať inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. V súčasnosti má EÚ 24 úradných jazykov. Vždy, keď k EÚ pristúpili nové členské štáty, počet úradných jazykov sa zväčšil. Práve tento rok si popri 20. výročí vstupu Slovenska do EÚ pripomíname tiež 20 rokov slovenčiny v Únii.

Koncom apríla sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnilo podujatie 20 rokov slovenčiny v EÚ, ktorého hlavným organizátorom bolo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Do jeho príprav sa zapojili vedúci slovenských jazykových služieb Európskej komisie, Parlamentu, Rady, Súdneho dvora a Prekladateľského strediska pre orgány EÚ. Hlavným cieľom podujatia bolo stretnúť sa s mladými jazykovými talentmi a povzbudiť ich, aby skúsili stáže alebo kariéru v jazykových službách európskych inštitúcií.

20 rokov slovenčiny v EÚ

Pri príležitosti blížiaceho sa výročia vstupu Slovenska do Európskej únie sme hovorili aj o začiatkoch slovenských prekladateľských a tlmočníckych služieb v inštitúciách a aký obrovský kvalitatívny pokrok za posledných dvadsať rokov zaznamenali z hľadiska terminológie, technológií, manažmentu práce, ale aj znalostí a zručností samotných lingvistov.

,,Dámy a páni, za tých 20 rokov sme prešli skutočne zaujímavou cestou, ktorá je nemenej atraktívna aj dnes. Dopyt po prekladateľských službách neustále rastie a preto som veľmi rád, že je medzi nami aj veľa študentov a študentiek, z ktorých sa jedného dňa môžu stať jazykoví profesionáli pôsobiaci v EÚ“, povedal v úvodnom príhovore Jozef Štefánik, vedúci slovenského jazykového odboru GR Európskej komisie pre preklad.

Podujatia sa zúčastnilo vyše 120 študentov zo štyroch rôznych slovenských univerzít, jazykoví profesionáli na voľnej nohe, vyučujúci a členovia profesijných združení prekladateľov či tlmočníkov.

20 rokov slovenčiny v EÚ

Učenie sa cudzích jazykov

Jazykové vzdelávanie je skvelý spôsob, ako si precvičiť mozog a zlepšiť svoje kognitívne funkcie. Samotné ovládanie cudzieho jazyka nám tiež môže pomôcť nadobudnúť vyššie sebavedomie. V dnešnom globalizovanom svete je znalosť cudzích jazykov cenným prínosom na trhu práce. Ovládanie jazyka krajiny, ktorú navštevujeme, môže výrazne zlepšiť náš zážitok z cestovania. Jazyk je úzko spätý s kultúrou, a preto učením sa cudzieho jazyka získavame hlbšie pochopenie spôsobu myslenia, hodnôt a tradícií ľudí, ktorí ním hovoria.

Znalosť cudzích jazykov je v 21. storočí nutnosťou, ba priam samozrejmosťou. Sú si toho vedomí aj európski stredoškoláci. Najnovší prieskum Eurostatu sa pozrel na to, aké jazyky preferujú.

60,8 % študentov vyššieho všeobecného stredoškolského vzdelávania študovalo v roku 2022 dva alebo viac cudzích jazykov, čo predstavuje pokles len o 0,2 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2021 (61,0 %). Cudzie jazyky sa učili v rámci voliteľných predmetov alebo povinných kurzov. Vo vyššom strednom odbornom vzdelávaní bol tento podiel 33,8 %. Oproti roku 2021 (34,9 %) ide o pokles o 1,1 percentuálneho bodu.

Viac ako 90 % žiakov vyššieho všeobecného stredoškolského vzdelávania v deviatich krajinách Európskej únie študovalo dva alebo viac cudzích jazykov. Ide o takmer všetkých žiakov vyššieho všeobecného stredoškolského vzdelania vo Francúzsku (99,7 %), Rumunsku (98,9 %), na Slovensku (98,9 %) a v Česku (98,8 %).

Na druhej strane, najnižšie percentá študentov, ktorí sa učia dva alebo viac cudzích jazykov, boli zaznamenané v Portugalsku (7,5 %), Írsku (9,4 %) a Taliansku (24 %).

Učenie sa cudzích jazykov

Slovensko, Česko a Rumunsko sa spoločne stali lídrami v oblasti jazykového vzdelávania. Až 99 % študentov vyššieho všeobecného stredoškolského vzdelávania v týchto krajinách študuje dva alebo viac cudzích jazykov. V tomto aspekte sa vyššie umiestnilo už len Francúzsko.

V roku 2022 bolo Rumunsko jedinou krajinou EÚ, kde takmer všetci študenti vyššieho stredoškolského odborného vzdelávania (97,1 %) študovali dva alebo viac cudzích jazykov. Po Rumunsku nasledovalo Fínsko (86,1 %), Poľsko (75,9 %) a Luxembursko (75,5 %).

Najobľúbenejším cudzím jazykom stredoškolákov je angličtina

Angličtina je bezpochyby kľúčovým cudzím jazykom. Otvára nám dvere k novým príležitostiam a posilňuje naše postavenie na pracovnom trhu.

V rámci vyššieho stredoškolského vzdelávania v EÚ v roku 2022 bola angličtina najčastejšie študovaným cudzím jazykom, pričom 96,3 % žiakov ju študovalo vo všeobecnom vzdelávaní a 76,3 % v odbornom vzdelávaní.

So zreteľom na všeobecné vzdelanie, druhé miesto obsadila španielčina (27,1 %), nasledovaná francúzštinou (21,9 %). S tesným odstupom pokračovala nemčina (21,4 %) a s o niečo väčším odskokom taliančina (3,2 %).

Nemčina bola druhým najpopulárnejším jazykom v odbornom vzdelávaní (17,2 %). Okrem toho môžeme vidieť tiež francúzštinu (15,2 %), španielčinu (6,8 %) a ruštinu (2,2 %).

Učenie sa cudzích jazykov

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. apríla 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku