Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. februára 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Ako zaistíme energetickú bezpečnosť?

marossefcovic_16022016.jpg
© EU
Európska komisia prijala  16. februára 2016 niekoľko opatrení, ktoré prispejú k zaisteniu  bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii. 

Európska komisia prináša širokú škálu opatrení na posilnenie odolnosti EÚ voči prerušeniam dodávok plynu. Tieto opatrenia zahŕňajú zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie výroby energie v Európe (vrátane energie z obnoviteľných zdrojov), ďalší rozvoj dobre fungujúceho a plne integrovaného vnútorného trhu s energiou, ako aj diverzifikáciu zdrojov energie a dodávateľov energie a energetických trás. Okrem toho sa má prostredníctvom návrhov zvýšiť transparentnosť na európskom trhu s energiou a solidarita medzi členskými štátmi.

Bezpečnosti dodávok energie je jedným z hlavných pilierov energetickej únie, ktorej vytvorenie patrí medzi top priority súčasnej Junckerovej komisie.

Za vytvorenie energetickej únie je zodpovedný slovenský komisár a zároveň podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý na tlačovej konferencii k oznámeniu nových opatrení uviedol: „V stratégii energetickej únie, ktorú sme pripravili pred rokom, sme všetkým Európanom sľúbili dodávky bezpečnej, udržateľnej a konkurencieschopnej energie. Dnešný balík opatrení je zameraný na bezpečnosť našich dodávok energie, ale týka sa všetkých troch ambicióznych cieľov. Znížením našej energetickej náročnosti a lepším riadením dodávok z externých zdrojov prispejeme k splneniu nášho záväzku a k posilneniu stability na európskom trhu s energiou."

 

 

Aktuálne prijatý balíček opatrení sa skladá zo štyroch hlavných dokumentov:

Nariadenie o stratégii bezpečnosti dodávok plynu - plyn hrá dôležitú rolu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo a naďalej zostáva dôležitou súčasťou energetického mixu EÚ. Existujúca vonkajšia závislosť na jeho dodávkach však vyžaduje, aby Únia posilnila svoje trhy ak by došlo k prerušenou jeho dodávok.

Rozhodnutie o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky -  je potrebné zaistiť, aby medzivládne dohody členských štátov EÚ s tretími krajinami boli transparentné a v súlade s právnymi predpismi EÚ. Preto bude zavedená povinná kontrola zlučiteľnosti ex ante, ktorú bude vykonávať Európska komisia.

Stratégia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovanie plynu - Európa je najväčším dovozcom zemného plynu vo svete. Stále však existujú regionálne rozdiely, v oblasti prístupu k LNG. Cieľom stratégie pre skvapalnený zemný plyn (LNG) je zlepšenie  prístupu všetkých členských štátov k LNG ako k alternatívnemu zdroju plynu.

Stratégia vykurovania a chladenia – na vykurovanie a chladenie budov a priemyslu sa v EÚ spotrebuje polovica energie v EÚ. Navrhovaná stratégia vykurovania a chladenia sa zameriava na odstraňovanie prekážok odstránenia emisií uhlíka v budovách a priemysle. Okrem iného sa v nej zdôrazňuje, že väčšia energetická účinnosť a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie ovplyvní energetickú bezpečnosť. 

Tlačová správa

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. februára 2016