Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Aktuality a podujatia

Aktuality

Novinový článok |

VIDÍME SA s Ivanom Štefancom

„Len spoločnou európskou spoluprácou prekonáme krízy, ako v zdravotníctve, tak aj v energetike a ďalších oblastiach," pripomína Ivan Štefanec.

Podujatia

Euromýty

V posledných rokoch v médiách i z úst politikov počuť rôzne poplašné fámy a mýty o EÚ. Táto stránka prináša prehľad tých mýtov o EÚ, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Niektoré sú možno zábavné, pri iných sa možno budete čudovať, čomu ľudia uveria.

Mediálny servis

Kontaktujte tlačové oddelenie Európskej komisie na Slovensku a/alebo v Bruseli. Získajte prístup k mediálnym službám, materiálom, akreditačným postupom, tlačovým správam a upozorneniam.

Publikácie

Publikácie EÚ je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.