Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Štúdium, vzdelávanie, stáže

Európska komisia vyvinula širokú škálu možností, ktoré študentom pomáhajú vzdelávať sa o Európskej únii. Učitelia a študenti zo Slovenska môžu tiež študovať alebo vyučovať v zahraničí v rámci špecializovaných programov financovaných EÚ.

Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Vďaka programu Erasmus+ môžu ľudia všetkých vekových kategórií a pomerov rozvíjať a vymieňať si poznatky a skúsenosti v inštitúciách a organizáciách v rôznych krajinách. Zlepšuje zručnosti a interkultúrne povedomie a pomáha ľuďom stať sa angažovanými občanmi. 

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity poskytuje finančné prostriedky a podporu mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov hľadajúcich príležitosť zúčastniť sa na projektoch, ktoré sú prínosom pre komunity v zahraničí alebo v ich vlastnej krajine.

Finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity sa poskytujú vo forme grantov pre organizácie, a to prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. 

Mladí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do takýchto činností, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. Portál je miestom na prepojenie mladých ľudí a organizácií, ktoré získali grant a na realizáciu ich činností.  

Európsky zbor solidarity

Portál Európskeho zboru solidarity

Kútik na vzdelávanie

Kútik na vzdelávanie

V kútiku na vzdelávanie nájdete množstvo hier, súťaží i kníh s aktivitami, pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj veľa učiteľského materiálu pre všetky vekové skupiny a informácie o príležitostiach na nadväzovanie kontaktov s inými školami a učiteľmi v celej EÚ. 

Kútik na vzdelávanie 

Kútik pre učiteľov

Ak hľadáte učebné materiály o Európskej únii pre svojich žiakov a študentov, tak potom kútik pre učiteľov je pre vás to správne miesto. Nájdete tu materiály všetkých druhov pre rôzne vekové skupiny.

Ak chcete ukázať žiakom, čo prináša EÚ, ako vznikla, ako funguje, alebo chcete podrobnejšie prebrať rôzne politiky EÚ, nájdete tu množstvo inšpirácie.

Výučbové materiály týkajúce sa EÚ

Detský kútik

EÚ sa rôznymi spôsobmi usiluje zlepšiť náš každodenný život – chráni našu prírodu, zabezpečuje, aby sme mali zdravé potraviny či lacné telefonovanie, bojuje proti trestným činom a nielen to.

EÚ takisto bojuje za zlepšenie života detí a mladých ľudí. V detskom kútiku preto môžu deti spoznať svoje práva, vedieť, čo môžu očakávať od ľudí okolo seba a kedy vyhľadať pomoc.

Detské online hry na tému EÚ

Ďalšie odkazy:

Politiky a programy EÚ v oblasti vzdelávania