Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku
budova Zastúpenia Európskej komisie v SR

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku má za úlohu:

  • podporovať predsedníčku Komisie a celú Komisiu v interakcii so Slovenskom;
  • podporovať stály politický dialóg s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, parlamentom, sociálnymi partnermi, inými zainteresovanými stranami, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou. Zastúpenie pripravuje a podporuje návštevy členov kolégia a vysokých úradníkov Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť;
  • hovoriť v mene Komisie na Slovensku a komunikovať o EÚ s médiami a na sociálnych sieťach, udržiavať priamy kontakt s národnými, regionálnymi a miestnymi médiami a ponúkať im tlačové a mediálne služby;
  • spolupracovať s občanmi, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami a organizovať komunikačné aktivity, diskusie a iné informačné činnosti o prioritách a politikách EÚ, a to aj v kontexte Konferencie o budúcnosti Európy;
  • poskytovať predsedníčke a Komisii informácie o krajine, analýzy a poradenstvo o politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji na Slovensku s cieľom poskytnúť informácie pre tvorbu politiky EÚ a politickú komunikáciu.

Prácu zastúpení dopĺňajú centrá Europe Direct, ktoré poskytujú informácie a komunikujú s občanmi na regionálnej a miestnej úrovni v celej EÚ.

Komisia má zastúpenia v hlavných mestách všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj regionálne kancelárie v Barcelone, Bonne, Marseille, Miláne, Mníchove a vo Vroclave. Úzko spolupracujú s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu (IKEP) v členských štátoch.

O webovom sídle Zastúpenia

Európska komisia poskytuje prostredníctvom tejto webovej stránky širokú škálu obsahu v slovenskom jazyku vrátane:

  • podrobných informácií o verejných podujatiach na Slovensku;
  • aktualít a informácií o kľúčových politikách a programoch EÚ a o tom, ako sa tieto politiky vykonávajú na Slovensku;
  • kontaktných údajov tlačového tímu, kontaktov na sociálne siete a noviniek z dielne Európskej komisie;
  • informácií o tom, ako kontaktovať EÚ a spolupracovať s jej predstaviteľmi na miestnej i celoeurópskej úrovni;
  • odkazov na ďalšie užitočné informácie na úrovni EÚ, ako je podpora podnikania, možnosti financovania a verejných súťaží a práca a život v EÚ.

Súvisiace odkazy

Podujatia EÚ na Slovensku
Prečítajte si najnovšie správy o EÚ
Politiky a priority EÚ na Slovensku
Kontaktujte EÚ na Slovensku