Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku
Slovensko v EÚ

Európska únia predstavuje jedinečné hospodárske a politické partnerstvo medzi 27 európskymi krajinami. V roku 1958 ju ako Európske hospodárske spoločenstvo založilo 6 krajín: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.

Európska únia je založená na zásade právneho štátu – členské štáty súhlasili, v dôsledku svojho členstva v EÚ, s presunom niektorých svojich právomocí na inštitúcie EÚ vo vymedzených oblastiach politiky a samé rozhodli o tom, ktoré politiky to budú. Z toho vyplýva, že všetky jej činnosti vychádzajú zo zmlúv, ktoré dobrovoľne a demokraticky schválili všetky jej členské štáty.

V roku 1993 sa názov Spoločenstva zmenil na Európsku úniu (EÚ).

Oblasti politiky

Inštitúcie

Systém inštitúcií EÚ je jedinečný. Všeobecné priority určujú vlády členských štátov na pravidelných samitoch a do procesu rozhodovania sú zapojené viaceré inštitúcie, pričom tri hlavné sú:

EÚ má aj vlastnú diplomatickú inštitúciu, ktorou je Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Ďalšie inštitúcie a úrady EÚ

Finančné orgány

Poradné orgány

Viac o inštitúciách EÚ

Krajiny

Európska únia má v súčasnosti 27 členských štátov. Naposledy k EÚ pristúpilo Chorvátsko v júli 2013.

Ďalšie informácie o súčasných a kandidátskych krajinách EÚ 

Základné fakty a čísla o EÚ

Databázy Európskej únie

Eurostat je štatistickou informačnou službou EÚ.

Tlačový kútik poskytuje denný prehľad činností EÚ v tlačových správach.

Eur-Lex poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie.

TED obsahuje výzvy na tendre publikované v Dodatku úradného vestníku Európskej únie. Je to oficiálny informačný zdroj na poskytovanie aktuálnych informácií o príležitostiach verejného obstarávania z EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru aj mimo nich.

SIMAP obsahuje informácie o verejnom obstarávaní.

CORDIS je informačná služba EÚ pre výskum a vývoj.

EU Whoiswho je oficiálny menný adresár EÚ.

N-Lex je portál jednotného prístupu k vnútroštátnemu právu členských štátov EÚ.

EU Open Data Portal je portál pre otvorené dáta Európskej únie.

 

Informácie o najdôležitejších orgánoch príslušných na riešenie podnetov od občanov

Riešenie podnetov od občanov
slovenčina
(520.28 KB - PDF)
Stiahnuť