Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku
Vaše práva

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv.     

Aké sú vaše práva ako občana EÚ?

  • právo pracovať v inom členskom štáte
  • právo študovať v inom členskom štáte
  • právo mať bydlisko v inom členskom štáte EÚ
  • právo na rovnosť v zaobchádzaní bez ohľadu na štátnu príslušnosť
  • právo na slobodné cestovanie po EÚ
  • právo hlasovať a kandidovať v miestnych voľbách a voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu aj v krajine, ktorej nie ste štátnym príslušníkom
  • právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu
  • právo podať petíciu na Európsky parlament a právo obrátiť sa na Európskeho ombudsmana
  • právo komunikovať s ktoroukoľvek inštitúciou alebo orgánom EÚ v ktoromkoľvek z úradných  jazykov EÚ a dostať v tomto jazyku odpoveď
  • právo na informácie – prístup k oficiálnym dokumentom

 Čo znamenajú jednotlivé práva?