Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Život, práca, štúdium

Vaše práva

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv. 

Vyjadrite svoj názor

Vyjadrite svoj názor a prispejte k rozhodovacím procesom EÚ. V tejto sekcií nájdete odkazy na rôzne spôsoby, akými môžete prispieť k formovaniu politík a vyjadriť názor na súčasné fungovanie Európskej únie.

Práca pre inštitúcie EÚ

Ako občan jednej z členských krajín EÚ sa môžete uchádzať o prácu v inštitúciách EÚ.

Štúdium, vzdelávanie, stáže

Informácie o štúdiu v členských štátoch EÚ i mimo nej, ako aj iné formy vzdelávania či získavania nových skúseností na stážach v európskych inštitúciách. Nájdete tu aj informácie o tom, ako sa zapojiť do dobrovoľníckej práce koordinovanej EÚ.

Jazyky

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov.