Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Podnikanie a financovanie

Podnikanie v EÚ

Podnikanie v EÚ, prevádzkovanie malého alebo stredného podniku v EÚ a financovanie a finančná podpora EÚ pre podniky.

Financovanie a granty

Financovanie malých a stredných podnikov a finančná podpora výskumu.

Verejné súťaže a zákazky

Informácie o verejných súťažiach a zákazkách Európskej komisie a obstarávania Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.