Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok2. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 2 min

Ceny RegioStars 2020

regiostars_2020.png
© EU
Poznáte inovatívny projekt v oblasti regionálneho rozvoja, o ktorom by sa mali dozvedieť aj ostatní? Prihláste ho do prestížnej súťaže Ceny RegioStars do 9. mája 2020.

Európska komisia otvorila prihlasovanie do 13. ročníka súťaže RegioStars. V súťaži sú oceňované projekty financované z európskych fondov, ktoré preukážu excelentnosť a využívajú nové prístupy v rámci regionálneho rozvoja.

Komisia odovzdá cenu projektom zadeleným v piatich tematických kategóriách (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, mestský rozmer a téma roka). 
V roku 2020 budú ocenené projekty zamerané na týchto päť oblastí, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť regionálnej politiky EÚ:

  1. Priemyselná transformácia pre inteligentnú Európu
  2. Obehové hospodárstvo pre zelenú Európu
  3. Zručnosti a vzdelávanie pre digitálnu Európu
  4. Občianska angažovanosť v záujme súdržnosti európskych miest
  5. Posilnenie postavenia mladých ľudí v záujme cezhraničnej spolupráce – 30. výročie iniciatívy Interreg

Projekty prihlásené do súťaže posúdi nezávislá porota zložená z odborných akademických pracovníkov. Svoj obľúbený projekt si bude mať možnosť vybrať aj široká verejnosť prostredníctvom online hlasovania. Tento projekt  následne získa cenu verejnosti. 

 

Ako sa môžete prihlásiť?

Všetky informácie potrebné na to, aby ste svoj projekt doviedli až na stupeň víťazov nájdete v príručke pre súťažiacich. Okrem podrobného opisu tématických kategórií tohtoročnej súťaže, podmienok oprávnenosti a kritérií na udelenie ocenení príručka obsahuje aj praktické rady, ktoré vás prevedú celým postupom. 

Záujemcovia môžu predkladať svoje inovačné projekty online od 2. marca do 9. mája. Pre vyplnenie prihlášky sa odporúča anglický jazyk, prípadne francúzština alebo nemčina.

Víťazi v piatich kategóriách a víťaz ceny verejnosti si prevezmú svoje zaslúžené ocenenia na slávnostnom odovzdávaní RegioStars Awards, ktoré sa uskutoční v októbri 2020 v Bruseli.

V prípade potreby ďalších informácií sa môžete pýtať na adrese: contactatregiostarsawards [dot] eu (contact[at]regiostarsawards[dot]eu).

Priebeh aktuálneho ročníka súťaže RegioStars môžete sledovať na internetovej stránke alebo aj na sociálnych sieťach: twitter @euinmyregion, facebook @euinmyregion a prostredníctvom hashtagov #RegioStars či #EURegionsWeek.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. marca 2020