Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. októbra 2015Odhadovaný čas čítania: 4 min

Čo potrebuje náš vidiek? Mladých a nové nápady

hen300w_shutterstock_74075911_0.jpg
© EU
Nedostatok mladých ľudí v poľnohospodárstve je problémom v celej Európe. Pritom práve mladí farmári často prinášajú nové nápady a inovácie. Komentár Dušana Chreneka

Počuli ste už o slovenských firmách Cibi alebo 4 Fruit? Tá prvá úspešne zaviedla koncept zdravého bio-občerstvenia na americkom trhu, druhá je najväčším producentom slovenských paradajok a dokázala sa presadiť aj v tvrdej konkurencii dovážaných potravín pre obchodné reťazce. Obe firmy majú mladých manažérov, ktorých elán a inovatívne prístupy priniesli firmám viacero ocenení, uplatnenie na zahraničných trhoch a nové pracovné miesta.

Poľnohospodárstvo starne

Podobné úspešné príbehy, za ktorými stoja mladí farmári, u nás žiaľ stále nie sú bežným javom. Odvetvie poľnohospodárstva je popri iných ťažkostiach postihnuté aj výrazným starnutím poľnohospodárov.

S podobnými problémami sa boria aj iné krajiny, Európska komisia ich preto navrhla riešiť posilnením mladých farmárov, a to cez vyššie priame platby alebo špecifické programy rozvoja vidieka.

Spomínané firmy dokazujú, že aj v našom poľnohospodárstve je priestor pre mladých ľudí s nápadmi. O zmysluplnosti tejto politiky ma však presviedčajú aj ďalšie príklady. Naposledy to bol Deň mladých farmárov, ktorý sme spolu so Združeným mladých farmárov zorganizovali na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Mladí ľudia prejavili o nové možnosti, ktoré im poskytuje program rozvoja vidieka, naozaj intenzívny záujem.

Aj keď z hľadiska celého objemu európskych financií, ktoré na Slovensko prídu, nejde o závratné sumy, odhodlanie mladých a ich úprimná snaha začať farmárčiť dávajú nádej, že tieto prostriedky budú investované dobre.

Vzpruha pre sektor

Cieľom programu rozvoja vidieka je podporiť 600 mladých poľnohospodárov a 330 malých rodinných poľnohospodárskych podnikov. Štartovací balík vo výške 50-tisíc eur sa  začínajúcim farmárom určite zíde.

Prostriedky z programu rozvoja vidieka pôjdu aj na investície do spracovania poľnohospodárskych produktov. Slovensko totiž zaostáva v oblasti finalizácie produktov a tým strácame možnosť príjmov z vyššej pridanej hodnoty. Značnú časť produkcie nespracúvame doma, ale vyvážame do zahraničia. V posledných rokoch bol slovenský vývoz základných poľnohospodárskych komodít a polotovarov podstatne vyšší ako dovoz. Pri konečných produktoch to bolo naopak. Európa pritom vo svete dominuje práve pri vývoze kvalitných finálnych produktov a pri obchode so zvyškom sveta má aj v poľnohospodárstve pozitívnu obchodnú bilanciu. Európska podpora spracovania poľnohospodárskych produktov preto bude smerovať do 400 slovenských potravinárskych podnikov.

Rôznorodosť sa vypláca

Naše poľnohospodárstvo potrebuje dobre nastavený systém, ktorý nebrzdí žiadnu skupinu výrobcov. Máme tu priestor pre dobre fungujúce poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti, ale aj pre silné potravinárske podniky, mladých farmárov a rodinné firmy. Každý si môže nájsť svoje miesto či už na tradičnú výrobu, alebo aj na inovatívne prístupy a originálne produkty.

Že sa to dá, dokázali viacerí. K dnešnému dňu sa na Slovensku už vyrába 17 tradičných produktov, ktoré požívajú celoeurópsku ochranu. Kvalita našich výrobkov oslovuje mnohých zahraničných návštevníkov. Viacero nových, ale aj osvedčených producentov, sa zameralo na vyššiu kvalitu, nové prístupy, ekologické výrobky a vyššiu produktivitu. Mnohým sa podarilo dobre skĺbiť farmárčenie s agroturistikou.

Európska podpora

Slovenský vidiek a farmári dlhodobo dostávajú dôležitú podporu z európskeho rozpočtu. Jej prínos vidíme po celej krajine. Prispela k modernizácii stoviek podnikov, zakladaniu nových sadov, postaveniu budov pre zvieratá, vidieckych penziónov alebo výrobe ekologických potravín.

Na roky 2014 až 2020 má Slovensko viac ako tri miliardy eur na priame platby farmárom, 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka a ďalšie financie môže získať aj na trhové opatrenia a programy ako ovocie a mlieko do škôl.

V súčasnosti sú celkové európske dotácie pre Slovensko v poľnohospodárstve nad priemerom EÚ. Vzhľadom na to, že Slovensko má nízky počet farmárov, priemerná podpora na farmára u nás vysoko presahuje priemer Únie.

Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, vzpružiť spracovateľský sektor a celkovo posilniť životaschopnosť vidieka. Azda aj našich inovatívnych poľnohospodárskych a potravinárskych firiem, ktoré sa presadia vo svete, bude časom oveľa viac.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Článok bol uverejnený v denníku SME 15.10.2015.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. októbra 2015