Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok29. marca 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

ELA hľadá dodávateľa zdravotníckych a iných súvisiacich služieb

ela.jpg
© EU
Európsky orgán práce (ELA) hľadá poskytovateľa zdravotníckych a iných súvisiacich služieb. 

Status: Otvorené
Referenčné číslo: EMPL/2021/OP/0005
Dátum uverejnenia: 25. marec 2021
Uzávierka: 3. máj 2021

ELA a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyhlásili medziinštitucionálnu verejnú súťaž na poskytovanie zdravotníckych a iných súvisiacich služieb rozdelenú na 2 časti:

  1. časť – služby zdravotníckeho centra;
  2. časť – služby lekárskeho poradcu.

Celková predpokladaná hodnota 1. časti je 148 000 EUR na 4 roky a 2. časti 125 000 EUR na 4 roky.

Predmetom zákazky je spoločná rámcová zmluva na poskytovanie vybraných zdravotníckych a lekárskych služieb pre súčasných a budúcich zamestnancov ELA a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Lehota na predkladanie ponúk: 3. máj 2021 do 12.00 h bruselského času.

Viac informácií o predmete, kritériách a spôsobe predloženia ponuky a potrebné dokumenty nájdete tu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8143

Poznámka: Túto výzvu na predkladanie ponúk uverejňuje a spravuje Európska komisia v mene Európskeho orgánu práce.
Európsky orgán práce používa na správu tejto výzvy na predkladanie ponúk platformu eTendering, ktorá slúži na uverejňovanie súťažných podkladov a správu otázok a odpovedí týkajúcich sa špecifikácií a postupu. 

Ak chcete získať prístup ku všetkým súťažným podkladom, kliknite na príslušné odkazy. Podklady sú viditeľné a k dispozícii na stiahnutie, ale ak chcete využiť niektoré možnosti platformy eTendering, budete sa musieť zaregistrovať a prihlásiť. Za sledovanie aktualizácií a zmien súťažných podkladov počas lehoty na predkladanie ponúk na platforme eTendering je zodpovedný uchádzač.

Európsky orgán práce (ELA) je decentralizovaná agentúra Európskej únie, ktorá má dočasné sídlo v Bruseli. Do svojich stálych priestorov v Bratislave sa začne sťahovať pravdepodobne v treťom štvrťroku 2021. Mandát ELA zahŕňa zabezpečovanie toho, aby sa pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým a účinným spôsobom a aby občanom a podnikom uľahčili využívanie výhod vnútorného trhu. Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.ela.europa.eu. ELA pomáha zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ, koordinuje spoločné inšpekcie, vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnáva spory medzi krajinami EÚ.

Zdroj: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ela_en

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
29. marca 2021