Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. mája 2017Odhadovaný čas čítania: 4 min

Lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom pre budúcnosť Európy

jourova_thyssen_web.jpg
© EU
„Ako môžem zosúladiť svoj súkromný a pracovný život?“ Túto základnú otázku si počas svojej kariéry neraz kladie každý rodič a ten, kto opatruje svojich príbuzných. Platí to predovšetkým pre ženy, keďže aj v súčasnosti ostávajú doma skôr ženy ako muži, aby sa starali o deti alebo starších rodinných príslušníkov. Komentár

V roku 2015 bola miera zamestnanosti žien o 11,6 percent nižšia než v prípade mužov. Rovnako aj miera zamestnanosti žien s jedným dieťaťom vo veku do šesť rokov bola o 8,8 percent nižšia v porovnaní so ženami bez malých detí. Každá tretia žena zároveň pracovala na kratší pracovný úväzok, pričom v prípade mužov to nebol ani každý desiaty.

Ženy v celej EÚ pritom dosahujú čoraz vyššiu kvalifikáciu a absolventmi univerzít je viac žien ako mužov. Navyše, každá európska krajina dnes musí riešiť problém starnutia obyvateľstva a klesajúceho počtu pracovných síl. Je preto nielen spravodlivé, ale čisto z hospodárskeho hľadiska aj nevyhnutné, aby sme uľahčili všetkým pracujúcim rodičom a tým, ktorí sa starajú o príbuzných, či už ženám alebo mužom, zosúladiť svoju kariéru so súkromným životom. Naším cieľom je poskytnúť im viac možností voľby a väčšiu pružnosť v tomto rozhodovaní. Zvýšenie počtu žien na trhu práce predstavuje dvojitú výhodu. Na jednej strane je to dobré pre podniky, ktoré môžu prilákať a udržať si talentované a motivované zamestnankyne. A na druhej strane prispieva k zníženiu rizika chudoby žien tým, že sa zmenšuje rozdiel v dôchodkoch žien a mužov, ktorý v Európe v súčasnosti predstavuje 40 percent.

Svet práce sa mení, čo často považujeme najmä za výzvu. Skúsme sa však zamyslieť nad novými príležitosťami, ktoré tým vznikajú: digitalizácia napríklad vytvára nové možnosti pre prácu na diaľku a pružné rozvrhnutie pracovného času. Naším novým návrhom na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom chceme tento vývoj využiť a podporiť pružné formy organizácie práce. Návrh má okrem toho pomôcť členským štátom zlepšiť kvalitu, prístupnosť a cenovú dostupnosť starostlivosti o deti a služieb dlhodobej starostlivosti.

Navrhujeme aj stanovenie lepších štandardov pre rodičovskú dovolenku a zavedenie celoeurópskych pravidiel týkajúcich sa otcovskej dovolenky, aby otcovia po narodení svojho dieťaťa dostali aspoň desať dní voľna, v obidvoch prípadoch s náhradou vo výške nemocenskej dávky. Nové pravidlá budú okrem toho zárukou toho, že pracujúci si budú môcť vziať aspoň päť dní voľna ročne na to, aby sa postarali o svoje deti alebo chorých rodinných príslušníkov, a že za to dostanú náhradu minimálne vo výške nemocenskej dávky. Rozhodli sme sa ponúknuť rodinám pružnejšie dovolenkové plánovanie, aby sme nielen uľahčili život pracujúcim rodičom a ľuďom, ktorí sa starajú o príbuzných, ale tiež aby sme dosiahli lepšie rozloženie opatrovateľských povinností.

Lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je prospešná nielen pre rodiny. Prinesie mnohé ďalšie výhody: z posilnenia rodovej rovnosti na trhu práce a lepšieho využívania všetkých existujúcich talentov budú mať úžitok nielen podniky, ale aj členské štáty a celá ekonomika. Zabezpečenie toho, aby väčšinu ťarchy spojenej so starostlivosťou o členov rodiny neniesli na svojich pleciach len ženy, pomôže vyrovnať každoročnú hospodársku stratu vo výške 370 miliárd eur, ktorá vzniká v dôsledku rozdielov v zamestnanosti žien a mužov. Sme presvedčené, že ak začneme úzko spolupracovať s členskými štátmi, sociálnymi partnermi a zainteresovanými stranami‚ tento návrh môže výrazne zmeniť každodennú realitu mnohých pracujúcich rodičov a ľudí, ktorí opatrujú svojich príbuzných.

 

Komentár komisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovej a komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej bol zverejnený v denníku SME 27. apríla 2017.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. mája 2017