Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad10. septembra 2015Odhadovaný čas čítania: 1 min

MÝTUS: Striedanie letného a zimného času má na svedomí EÚ

shutterstock_298425593-680x360.jpg
© EU
Zmena letného času na zimný nie je nejaký bruselský výmysel.

Väčšina členských štátov zmenu času zaviedla už v 70. rokoch 20. storočia počas ropnej krízy, pričom sa vychádzalo z toho, že zmena času pomôže šetriť energiu.

Keďže všetky členské štáty uplatňujú zmenu času, EÚ v smernici zjednotila len začiatok a koniec letného času. Komisia každých päť rokov uverejňuje presné termíny zmeny času na ďalších päť rokov. Keby tato otázka nebola zjednotená, viedlo by to k chaosu v rôznych sektoroch, najmä v doprave, IT, telekomunikáciách, službách apod.

Hoci na úrovni EÚ prebiehajú diskusie o tejto otázke, žiaden z členských štátov nemá vôľu súčasný stav meniť.  Komisia priebežne skúma postoje členských štátov k tejto otázke a posledný prieskum ukázal, že všetky štáty, vrátané Slovenska sú so súčasným stavom spokojne a nechcú ho meniť. Aj aktuálne prieskumy verejnej mienky preukázali, že väčšina Európanov si želá zachovanie zmeny času.

V skratke teda platí, že EÚ súčasný režim nezaviedla, ani nemá právomoc ho meniť. Jediné,  čo sa na úrovni EK spravilo je, že keď už všetky krajiny EÚ menia čas, aspoň sa určil spoločný začiatok a koniec letného času. Právomoc zmeniť súčasný režim striedania času majú len členské štáty.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. septembra 2015