Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad14. apríla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

MÝTUS: Únia nám diktuje, čo sa majú deti učiť

Veľa počúvame o tom, ako EÚ nasilu pretláča témy, ktoré sa majú naše deti učiť v školách. Ako je to naozaj? 

EÚ a školstvo

Pravdou je, že Európska únia nemá na naše vzdelávanie žiaden dosah. Slovensko sa, samozrejme, môže inšpirovať vzdelávacími systémami iných krajín EÚ, alebo sa snažiť veci zlepšovať aj na základe celoeurópskych porovnaní úrovne vzdelávania, ale o svojich osnovách a vzdelávacích stratégiách rozhoduje každý členský štát sám. To znamená, že keď hovoríme o úrovni vzdelávania na Slovensku, tak môžeme poukazovať jedine na tých, ktorí sú za fungovanie slovenského školstva zodpovední, čiže vládu a nepriamo aj občanov - voličov. Naše hlasy odovzdané vo voľbách totiž rozhodujú o tom, aké má naša vláda a parlament zloženie.  

Európske peniaze zvyšujú kvalitu školstva 

Aj napriek tomu, že Únia o našom školstve nerozhoduje, veľmi štedro na jeho zlepšovanie prispieva. V európskom Pláne obnovy má Slovensko k dispozícii až 892 miliónov eur, ktoré môže využiť na skvalitnenie školstva.  

Európska únia vďaka eurofondom prispieva aj na rozvoj kompetencií pedagógov, nákup nových učebných materiálov či didaktických pomôcok. Z európskych peňazí sa tiež podporujú rekonštrukcie slovenských škôl a technické vybavenie, ako napríklad kúpa nových počítačov, projektorov a pod.  

Eurofondy taktiež výrazne podporujú znevýhodnených žiakov a pomáhajú, aby boli v slovenských školách integrovaní, nie segregovaní. Asistenti učiteľov zdravotne alebo sociálne znevýhodnených žiakov sú v mnohých prípadoch platení práve z eurofondových projektov. Z európskych peňazí sa platia aj mnohé slovenské vedecko-výskumné projekty. EÚ sa tiež snaží podporovať vzdelávacie projekty a prispievať k mobilite študentov.  

V rokoch 2007 – 2013 bolo z eurofondov na Slovensku podporených 170 vedeckých inštitúcií, 14 projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, zmodernizovalo sa vyše 800 škôl, bolo vytvorených 2 767 vzdelávacích programov a podporených  2 737 školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov. 

V rokoch 2014 – 2020 bolo z európskych peňazí podporených 19 000 pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií. 1 800 škôl sa zapojilo do inkluzívneho modelu vzdelávania, pričom takto bolo nepriamo podporených až 78 000 žiakov. Ďalších 25 000 účastníkov sa zapojilo do aktivít celoživotného vzdelávania a vybudovalo sa 17 nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

A kto by nepoznal Erasmus?  

Je to asi najznámejší program EÚ, ktorý mladým ľuďom prináša  možnosť odísť na určitú dobu do úplne iného sveta, stretnúť nových ľudí, objaviť zahraničné školy, spoznať nové kultúry, naučiť sa jazyk, ale tiež “okúsiť ” mentalitu iných národností. EÚ im na to prispeje slušnou sumou. Už viac ako 40 000 slovenských vysokoškolákov má vďaka programu Erasmus+ kopec nových zážitkov, priateľov aj cenných skúseností zo zahraničia. 

Program Erasmus+ je určený pre všetkých. Ponúka príležitosti na mobilitu a spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a školského vzdelávania (vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve), a to aj pre pracovníkov v oblasti mládeže a športu. Do programu sa tak môžu zapojiť žiaci aj vysokoškoláci. Učitelia môžu vďaka účasti na programe rozšíriť svoje pedagogické skúsenosti o najmodernejšie a osvedčené metódy zo zahraničia a tie aplikovať vo vzdelávacom procese na našich školách. 

Čerství osemnásťroční zasa môžu vďaka programu DiscoverEU precestovať celú Európu. EÚ im dvakrát ročne rozdáva až 70-tisíc bezplatných lístkov na vlaky, ale aj početné  zľavy na kultúru či ubytovanie. Od roku 2018 takto zadarmo precestovalo Európu už takmer dve tisíc mladých dospelých zo Slovenska.  

EÚ tvorí aj projekty a súťaže, ktoré zbližujú študentov po celej Európe. Napríklad festival Európske podujatie pre mládež, Európska cena Karola Veľkého pre mládež alebo súťaž Euroscola. Do tej sa môže zapojiť každá škola a žiaci vo veku 16 – 18 rokov. 

Zaujímavé je aj ocenenie známe ako Európska cena za inovatívne vzdelávanie. Ide o každoročnú iniciatívu, ktorá oceňuje vynikajúce vyučovacie postupy v rámci programu Erasmus+ a uznáva prácu učiteľov a ich škôl zapojených do európskych projektov.  

Aj keď EÚ naše školstvo nezmení, zásadne prispieva k jeho skvalitneniu a zo študentov tvorí rozhľadenejších, iniciatívnejších a sebavedomejších mladých ľudí. 

--

Tento článok vznikol ako rozšírená verzia príspevku na sociálne siete v spolupráci so Zmudri. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. apríla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku