Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 1 min

Problémy s nákupom cez internet sa dajú riešiť už aj mimosúdne

tablet_0.jpg
© EU
Ak ste nespokojní s tovarom alebou službou, ktorú ste si kúpili cez internet a chcete podať sťažnosť, Európska únia vám s riešením tohto problému pomôže mimosúdnou cestou. Webová stránka riešenia sporov online pomáha riešiť nedorozumenia a spory aj v slovenčine, a to najneskôr do 90 dní kdekoľvek v EÚ.

Web môžete využiť na podanie sťažnosti týkajúcej sa tovarov alebo služieb zakúpených na internete a na vyhľadanie neutrálnej tretej strany, teda „subjektu riešenia sporov“, ktorá vám pomôže urovnať spor.

Ako to funguje

Pri alternatívnom riešení sporu ide o všetky rôzne spôsoby riešenia, okrem konania na súde. Čo sa zvyčajne stane, je, že neutrálnu tretiu stranu požiadate, aby zasiahla do riešenia sporu a pôsobila ako sprostredkovateľ medzi vami a obchodníkom, proti ktorému je sťažnosť namierená.

Sprostredkovateľ môže mať právomoc navrhnúť riešenie vašej sťažnosti, nariadiť riešenie vám a druhej strane alebo len sprostredkovať spoločný dialóg o tom, ako nájsť riešenie. Možno poznáte niektoré inštitúty alternatívneho riešenia sporov, ako sú „mediácia“, „zmierovacie konanie“, „rozhodcovské konanie“, „ombudsman“ alebo „rada pre sťažnosti“. V porovnaní so súdnym konaním je alternatívne riešenie sporov obvykle menej nákladné, menej formálne a rýchlejšie.

Subjekty riešenia sporov, ktoré sa na stránke spomínajú, boli preverené, to znamená, že spĺňajú požadované normy a sú zaregistrované národnými orgánmi. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. júla 2016