Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku
Verejné diskusie

Online podujatie: Zelený plán obnovy Slovenska

Dnes je vďaka záverom z konferencie COP26 v Glasgowe globálny konsenzus na tom, že adaptácia na zmenu klímy je prioritou. Viac o zelenej transformácii, o pláne obnovy Slovenska i ochrane prírody a mnohom ďalšom sa dozvietie na podujtí 13. decembra.

  • Hospodársky rozvoj | „zelené“ hospodárstvo | Ochrana životného prostredia
  • -

Praktické informácie

Kedy
-
Jazyky
slovenčina

Opis

Zelený plán obnovy Slovenska
Online podujatie: Zelený plán obnovy Slovenska

Lídri sa dohodli, že budú chrániť lesy, ktoré pomôžu zmierniť jej dopady. Plán obnovy a odolnosti so svojimi navrhovanými opatreniami v oblasti adaptácie na zmenu klímy vzbudzuje intenzívne diskusie. Sú tieto obavy opodstatnené? Ako sa Slovensko systémovo pripravuje na zmenu klímy? Aké príležitosti otvorí ochrana prírody aj pre ľudí v regiónoch? Ako Slovensko reaguje na globálne trendy, ako chce podporiť rozmach biodiverzity a ako sa starať o vodné toky prírode blízkym obhospodarovaním? Slovensko má v konečnom dôsledku aj možnosť pomôcť občanom s obnovou rodinných domov.

Podujatie otvorí minister životného prostredia SR Ján Budaj spolu s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom.

Nasleduje diskusia, ktorej súčasťou budú:

  • Michal Wiezik, europoslanec;
  • Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
  • Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR;
  • Richard Filčák z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied;
  • Elena Višnar Malinovská, riaditeľka GR CLIMA, Európska komisia.

Moderuje Irena Jenčová.

Vaše otázky môžete klásť cez Sli.do a vstupné heslo #planobnovy.

Tešíme sa na vás na v online podujatí v pondelok 13. decembra 2021 o 9:00.