Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku

Ladislav Miko

VEDÚCI ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE V SR DO 31/12/2021

Ladislav Miko