Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. novembra 2016Odhadovaný čas čítania: 1 min

1. výzva pre odborných hodnotiteľov v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko

interreglogo.png
© EU
Úrad maďarského predsedu vlády ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako národný orgán, vyhlasujú prvú výzvu pre hodnotiteľov na určenie a výber kvalifikovaných a skúsených odborných hodnotiteľov do skupiny expertov pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu „Interreg V-A SK – HU”.

Deadline na predloženie prihlášok:  2. decembra 2016

Hodnotitelia vybraní v rámci tejto výzvy budú zapojení do procesu hodnotenia kvality projektových žiadostí predložených v rámci Interreg V-A SK – HU.  Skupina expertov je zriadená na obdobie rokov 2014 – 2020 a pravidelne sa aktualizuje, pričom len osoby zaregistrované v tejto skupine sa môžu zúčastňovať na procese hodnotenia ako externí odborníci.

Radi by sme zároveň upozornili, že z registrácie v združení hodnotiteľov nevyplýva JS ani SZPO (Szechényi Programme Office Nonprofit Ltd. ako hosťujúca inštitúcia JS) žiadna povinnosť zadať úspešným uchádzačom zákazku.

Viac o danej výzve, ako aj o podmienkach zasielania prihlášky (v anglickom jazyku) sa dozviete na tejto stránke.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. novembra 2016