Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie24. novembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

662 miliónov eur pre Slovensko z plánu obnovy

Komisia predbežne kladne posúdila tretiu žiadosť Slovenska o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Peter Kmec, podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov

Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie žiadosti Slovenska o platbu vo výške 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V piatok 24. novembra to na tlačovom brífingu spoločne oznámili Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Peter Kmec, podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov. Ide o tretiu žiadosť Slovenska o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Slovenské orgány vo svojej žiadosti poskytli podrobné a komplexné dôkazy preukazujúce uspokojivé dosiahnutie 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt. Slovensko dňa 25. septembra 2023 predložilo Komisii žiadosť o vyplatenie tretej splátky na základe dosiahnutia 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady. Zahŕňajú súbor transformačných reforiem týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie, zelenej a digitálnej transformácie, vzdelávania, výskumu a vývoja, ako aj dôležitých investícií do vytvorenia nových centier digitálnych inováciíSlovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení organizovaných v 19 tematických zložkách.

Plán sa bude financovať z grantov vo výške 6,4 miliardy eur. Slovensko doteraz dostalo 1,9 miliardy eur. To zahŕňa predbežné financovanie vo výške 823 milióna eur vyplatených 13. októbra 2021 a ďalších 399 milióna eur vyplatených Slovensku 29. júla 2022 po kladnom posúdení prvej žiadosti o platbu. Dňa 22. marca 2023 bolo Slovensku vyplatených ďalších 709 miliónov eur v nadväznosti na kladné posúdenie ich druhej žiadosti.

Komisia teraz žiada o stanovisko Hospodársky a finančný výbor, ktorému poslala svoje kladné predbežné posúdenie uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov zo strany Slovenska v súvislosti so žiadosťou o túto platbu. Na základe stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru Komisia prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku prostredníctvom komitologického výboru. K vyplateniu platby Slovensku dôjde po tom, ako Komisia prijme uvedené rozhodnutie.

Podrobnosti: Tlačová správa

Viac informácií o slovenskom pláne obnovy a odolnosti nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku