Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. decembra 2020Odhadovaný čas čítania: 7 min

7 spôsobov, ktorými nás EÚ chráni online

p043458-796602_s.png
© EU
"Počítačová kriminalita sa ma nedotýka." Takto častokrát premýšľame, až kým sa nám alebo našim blízkym niečo naozaj nestane. Čím viac sa náš život odohráva online, tým viac si musíme dávať pozor na to, aby sme zostali v bezpečí. 

Hackeri útočia na celom svete v priemere 2 244-krát denne, čo spôsobuje škody na ekonomike a poškodzuje podniky. A nielen ich, hackeri predstavujú nebezpečenstvo aj pre každodenný život občanov.

Po klimatickej kríze patria phishing (útok online, pri ktorom sa zločinec vydáva za dôveryhodnú osobu alebo inštitúciu, aby od svojej obete získal citlivé informácie a osobné dáta), útoky hackerov, úniky údajov a ďalšie kybernetické hrozby medzi najväčšie globálne riziká desaťročia (WEF). To je dôvod, prečo je jednou z hlavných priorít EÚ urobiť z internetu bezpečnejšie miesto pre všetkých. Znamená to chrániť naše osobné údaje pri prehliadaní webu, ale taktiež ochraňovať kľúčovú infraštruktúru pred kybernetickými útokmi a zabezpečiť, aby sme premýšľali nad potenciálnymi rizikami, ktoré so sebou prinášajú nové technológie.

Od zvyšovania povedomia až po boj proti kybernetickým zločincom... prinášame 7 spôsobov, ako EÚ pracuje na zaistení bezpečnosti Európanov online:

1. Skôr ako kliknem, porozmýšľam

Vedeli ste, že existuje mesiac, ktorý je venovaný téme kybernetickej bezpečnosti? Je ním október (európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti) a tento rok sa sústredil na zvyšovanie povedomia ľudí o rizikách v online svete. Sprevádzalo ho známe heslo „ThinkB4UClick“ (Rozmýšľaj predtým ako klikneš).

Online bezpečnosť závisí od správnych základov správania sa online. Je potrebné dobre si zvážiť predtým ako človek na niečo klikne, nainštalovať si antivírusový softvér, vyberať si kvalitné heslá a nenechávať si svoje zariadenia (PC, notebook, mobil a iné) neuzamknuté, pokiaľ sme preč. Toto je len zopár jednoduchých tipov a trikov, ktoré nám však pomôžu lepšie sa chrániť v online prostredí.

2. Ochrana najmenších

Mnohí mladí Európania už dnes vyrastajú so stránkami ako YouTube či Instagram. Nie je pochýb, že internet otvára dvere novým zážitkom, stimuluje učenie i tvorivosť. No internet má aj svoju tienistú stránku. Deti tu môžu byť vystavené aj online šikanovaniu alebo sexuálnemu obťažovaniu. Z tohto dôvodu EÚ zaviedla niekoľko opatrení na ich ochranu, podporu digitálnej gramotnosti i boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí.

Navyše, Únia poskytuje sieť podpory všetkým európskym krajinám prostredníctvom tzv. Centra bezpečnejšieho internetu (Safer Internet Centre), kde je možné bezplatne zavolať a požiadať o pomoc odborníkov v otázkach poskytovania súhlasu na internete, ochrany údajov, súkromia online a ďalších.

Do tejto siete je na Slovensku zapojený projekt zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a nových technológií. V tejto oblasti sa zameriava na zvyšovanie povedomia, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.

 

p045620-387086_stxt.jpg
© EU

 

3. S prísnymi pravidlami EÚ na vašom súkromí záleží

Na internete často odovzdávame nášmu poskytovateľovi internetových služieb, webovej stránke či pri nakupovaní osobné informácie akými sú meno, adresa či číslo kreditnej karty. Najčastejšie poskytujeme svoje osobné údaje výmenou za službu, informácie či tovar.

Pravidlá EÚ, ako napríklad smernica o súkromí a elektronických komunikáciách či všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), zabezpečujú, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo opatrne, aby sa nedostali do nesprávnych rúk a tiež, aby sme mali väčšiu kontrolu nad tým, ako sa používajú. Európske pravidlá na ochranu v online prostredí sa radia medzi najprísnejšie a najmodernejšie na svete, a preto sa aj mnohé krajiny nimi inšpirujú a stávajú sa tak globálnym štandardom.

4. Digitálne zručnosti točia svetom

EÚ sa ujala vedenia v oblasti kryptografického know-how a kybernetickej bezpečnosti. Rovnako ako v každej rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, je rozhodujúce udržať si krok s potrebami odvetvia kybernetickej bezpečnosti a investovať do nových digitálnych zručností občanov. EÚ prijala mnoho opatrení na podporu rozvoja digitálnych zručností v Európe a na modernizáciu vzdelávania. Poskytuje granty na magisterský, doktorandský i postgraduálny výskum a podporuje príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu s osobitným dôrazom na digitálne zručnosti.

Vďaka vyškoleným odborníkom v oblasti IT aj kybernetickej bezpečnosti a digitálne kvalifikovanejšej verejnosti sme tak všetci viac chránení v online priestore.

5. Spolupráca v boji proti počítačovej kriminalite a predchádzanie útokom

Počas krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu narástol počet kybernetických útokov, čo tiež ukázalo, aké dôležité je chrániť naše nemocnice, výskumné strediská a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Kybernetická bezpečnosť je aj jednou z priorít súčasnej Komisie a plán obnovy pre Európu zahŕňa ďalšie investície do tejto oblasti. EÚ prijíma rázne kroky na posilnenie kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti: čoskoro bude aktualizovaná európska legislatíva aj vďaka novej stratégii o kybernetickej bezpečnosti, ktorá by mala byť predstavená do konca roku 2020. EÚ v tejto sfére neustále investuje do výskumu a budovania kapacít.

Či už kupujeme produkty v online obchodoch, uskutočňujeme bankové transakcie alebo si hľadáme prácu, naše osobné údaje zdieľame online. Kybernetickí zločinci sa snažia zadržiavať transakcie online bankovníctva, kradnúť totožnosť a obťažovať ľudí. Preto Komisia monitoruje a aktualizuje legislatívu EÚ o počítačovej kriminalite a podporuje posilňovanie kapacít na presadzovanie práva vo všetkých členských štátoch EÚ. Komisia vedie spoluprácu aj s Európskym centrom pre počítačovú kriminalitu v rámci Europolu, ktorý poskytuje operačnú a analytickú podporu vyšetrovaniam v celej EÚ.

Okrem toho, Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť - ENISA, má veľmi široký záber pôsobnosti a pracuje na rôznych témach vrátane ochrany inteligentných elektrických sietí, systémov elektronického zdravotníctva (eHealth), veľkých dát a na mnohých ďalších. Poskytuje podporu všetkým členským štátom Únie a zaisťuje začlenenie kybernetickej bezpečnosti do všetkých oblastí politiky EÚ.

6. Myslenie dopredu v otázkach 5G sietí - extra rýchlosť a extra ochrana

Revolúcia v tom, ako zostaneme v spojení, je už za rohom! 5G je piata generácia mobilných sietí navrhnutá tak, aby uspokojila zvýšené nároky spoločnosti na prenos dát a vysokorýchlostné pripojenie. 5G bude mať vplyv na všetky aspekty nášho života - od inteligentnej medicíny a diaľkovo ovládaných strojov až po efektívnejšie energetické siete či prepojené automobily. Na to, aby sme chránili tieto siete budúcnosti, sme museli zmeniť spôsob, akým uvažujeme o bezpečnosti. Tá nie je iba národnou záležitosťou, ale aj spoločnou výzvou. EÚ preto pracuje na poskytovaní usmernení a opatrení na zmiernenie nových rizík, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 5G sietí.

 

p045904-881014_stxt.png
© EU

 

7. Boj proti dezinformáciám online

Nie, Zem nie je plochá a 5G siete nespôsobujú ochorenie COVID-19. Zdá sa to jasné, no napriek tomu sa na internete stretávame s dezinformáciami, ktorých šírenie umocňujú sociálne médiá. Online dezinformácie môžu mať ďalekosiahle následky. Sú hrozbou pre demokratickú diskusiu a môžu ohroziť aj naše zdravie, bezpečnosť či životné prostredie. EÚ preto pracuje na zavedení jasného, komplexného a širokého súboru opatrení na riešenie šírenia online dezinformácií v Európe. Cieľom EÚ je byť lídrom v boji proti online dezinformáciám a hrozbám, ktoré predstavujú pre naše spoločné hodnoty a demokratické systémy. Vysvetlené mýty a dezinformácie, ktoré sa týkajú Európskej únie nájdete na stránke http://euromyty.sk/.

Veľa zaujímavých informácií nájdete aj na:

Centrá pre bezpečnejší internet: V celej EÚ poskytujú tieto centrá podporu ľuďom, ktorí čelia problémom online.

Pravidlá EÚ o ochrane údajov

ENISA

Zvyšovanie digitálnych zručností

Plán obnovy pre Európu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. decembra 2020