Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. decembra 2015Odhadovaný čas čítania: 3 min

7 z 10 Slovákov recykluje. Ste medzi nimi aj vy?

zemegula_0.png
© EU
Aktuálny prieskum Eurobarometer jasne ukazuje, že aj bežní občania si nepriaznivé dopady zmeny klímy uvedomujú a podporujú aktivity, ktoré by ich zmiernili. Na Slovensku pokladá klimatické zmeny za veľmi vážny problém až 68 % respondentov. Slováci menej vyhadzujú, recyklujú (70 %), no snažia sa aj obmedziť používanie výrobkov na jedno použitie, ako sú plastové tašky v supermarketoch alebo príliš veľa obalov. Výrazný vzostup zaznamenalo aj nakupovanie lokálnych potravín.

Najnovší prieskum Eurobarometer  monitoroval postoje bežných občanov ku klimatickým zmenám. Výsledky sú priaznivé, Európania sa o túto oblasť zaujímajú a podporujú opatrenia v celej EÚ.

Významným zistením je, že 91 % respondentov považuje zmenu klímy za vážny problém, 69 % za veľmi vážny a 22 % za dosť vážny problém.

Ako to vidíme na Slovensku?

Na Slovensku pokladá klimatické zmeny za veľmi vážny problém 68 % respondentov.

Väčšina ľudí súhlasí (93 %) s tým, že boj proti zmene klímy bude účinný iba vtedy, ak budú všetky krajiny postupovať spoločne. Na Slovensku má takýto názor viac ako deväť z desiatich respondentov (94 %).

Prevažná väčšina Európanov podporuje národné opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti (92 %) a na zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov (91 %) do roku 2030. Opýtaní na Slovensku majú do veľkej miery rovnaký názor ako priemer EÚ.

Ako sa činí verejnosť?

93 % vyspovedaných už prijalo nejaké opatrenia v boji proti zmene klímy. Napríklad menej vyhadzujú, recyklujú (74 %), či sa snažia obmedziť používanie výrobkov na jedno použitie, ako sú plastové tašky v supermarketoch alebo príliš veľa obalov. Na Slovensku takto konali v posledných šiestich mesiacoch viac ako štyria z desiatich opýtaných, to je 43 % (priemer EÚ 49 %). Keď sme sa však už pýtali na konkrétne činnosti, aktivitu potvrdilo až 93 % respondentov.

Najčastejšie sa občania pričinili nasledovne:

• 70% - snaha o zníženie množstva odpadu a o jeho pravidelné triedenie na recykláciu

• 51% - snaha o zníženie spotreby jednorazových predmetov vždy, keď je to možné

• nakupovanie miestnych potravín vždy, keď je to možné. Toto opatrenie zaznamenalo od roku 2013 výrazný vzostup (49%, čo je +16 percentuálnych bodov od roku 2013).

Veríme, že to pomôže rastu a zamestnanosti

81 % občanov EÚ a výrazná väčšina respondentov v každej krajine vrátane Slovenska uznáva, že boj proti zmenám klímy a účinnejšie využívanie energie môžu posilniť hospodárstvo a vytvoriť pracovné miesta.

Prieskum sa uskutočnil formou osobných rozhovorov od mája do júna 2015, na Slovensku odpovedalo 1 016 respondentov, spolu v EÚ 27 718.

Súvislosti

Od začiatku decembra 2015 diskutujú v Paríži svetoví lídri o tom, ako čo najúčinnejšie zamedziť následkom globálneho otepľovania.

Európa je v oblasti zmierňovania dopadov zmeny klímy svetovým lídrom. Ako prvá na svete sa podujala prijať záväzné ciele a onedlho sa stane globálnym lídrom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom EÚ na konferencii COP 21 je presadiť ambiciózne ciele na zníženie emisií:

  • obmedziť globálne otepľovanie na celkové zvýšenie teploty o 2°C ,
  • získať od účastníkov záväzok, že do roku 2050 znížia emisie skleníkových plynov o aspoň 60 % v porovnaní s rokom 2010,
  • do konca storočia odstrániť zo svetového hospodárstva emisie uhlíka.

 

Výsledky za Slovensko (po slovensky)

Eurobarometer - klimatické zmeny - celá správa (v angličtine)

Praktické typy ako môže každý prispieť k boju proti klimatickým zmenám (po slovensky) 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. decembra 2015