Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. júla 2018Odhadovaný čas čítania: 2 min

Airbnb má dodržiavať spotrebiteľské práva EÚ

praha.jpg
© EU
Spôsob, akým Airbnb v súčasnosti uvádza ceny, ako aj niektoré jej zmluvné podmienky, sú v rozpore s právnymi predpismi EÚ (smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a s nariadením o uznávaní a výkone rozsudkov). Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia preto spoločne požiadali spoločnosť Airbnb, aby poskytovala transparentné informácie o cenách a zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.   

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Čoraz viac spotrebiteľov si objednáva ubytovanie cez internet, vďaka ktorému dovolenkári získali mnoho nových príležitostí. Obľúbenosť však nemôže ospravedlňovať nedodržiavanie predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zákazníci musia ľahko pochopiť, za čo majú zaplatiť a koľko presne služby stoja. Musia mať tiež spravodlivé podmienky, napr. pri zrušení ubytovania zo strany majiteľa. Očakávam, že Airbnb rýchlo zaistí správne riešenia.“

Znamená to, že spoločnosť Airbnb by mala:

  • zmeniť spôsob, akým uvádza informácie o cenách, vďaka čomu spotrebiteľ uvidí konečnú cenu vrátane všetkých povinných poplatkov, napríklad za služby a upratovanie. Ak konečnú cenu nebude možné stanoviť vopred, spotrebiteľ by mal byť jasne informovaný  o prípadných dodatočných poplatkoch,
  • jasne uvádzať, či ubytovanie ponúka súkromný alebo profesionálny hostiteľ, lebo podľa toho sa líšia pravidlá ochrany spotrebiteľa.

Zosúladené s európskymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa by mali byť aj podmienky poskytovania služieb spoločnosťou Airbnb. Zmluvné podmienky musia byť vypracované jasne a zrozumiteľne

To okrem iného znamená napríklad aj to, že:

  • Airbnb nemôže jednostranne a bez odôvodnenia rozhodovať, aké podmienky sa uplatnia v prípade ukončenia zmluvy,
  • Airbnb nemôže jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom spotrebiteľov vopred jasne informovala a dala im možnosť odstúpiť od zmluvy,
  • ukončenie alebo pozastavenie zmluvy zo strany Airbnb by malo byť zdôvodnené, malo by sa riadiť jasnými pravidlami a nemalo by spotrebiteľa zbavovať práva na primeranú náhradu škody alebo práva odvolať sa,
  • politika Airbnb týkajúca sa vrátenia peňazí, vyplácania hostiteľa a vymáhania náhrady škody by mala byť jasne definovaná a nemala by spotrebiteľov zbavovať práva využiť dostupné opravné prostriedky.

Spoločnosť Airbnb by okrem tohto všetkého  mala na svojich internetových stránkach uvádzať aj odkaz na platformu na riešenie sporov online a všetky potrebné informácie týkajúce sa riešenia sporov, ako sa uvádzajú v nariadení o riešení sporov online.

Spoločnosť Airbnb má do konca augusta 2018 navrhnúť riešenia a v prípade, že  tieto návrhy nebudú uspokojivé, orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli pristúpiť k vymáhaniu predpisov.

Viac informácií o tejto téme nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. júla 2018