Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. apríla 2023Zastúpenie na Slovensku

Aj spotrebitelia majú svoje práva

Svet sa rýchlo mení. Technologický pokrok a inovácie prinášajú spotrebiteľom komplexnejšie výrobky, služby, ale aj spôsoby predaja. Európska únia preto prísne chráni práva spotrebiteľov v každej oblasti.

Ochrana spotrebiteľov

Vedeli ste, že v oblasti ochrany spotrebiteľa patria pravidlá Európskej únie medzi jedny z najprísnejších na svete? Spotrebiteľom sú tak garantované práva, ktoré zaistia, aby produkty a služby, ktoré nakupujú, podliehali najvyšším štandardom kvality a bezpečnosti. Tieto pravidlá chránia spotrebiteľov, ale aj podniky pred nekalými obchodnými praktikami. 

Ak predávajúci nedodrží podmienky pri nákupe či cestovaní, spotrebiteľ v EÚ má právo na odškodnenie. Pri nákupe tovaru v  rámci spoločného trhu EÚ funguje jednotná záruka dva roky a aj pri nákupoch cez internet môžeme tovar vrátiť do 14 dní od jeho zakúpenia. V EÚ funguje aj vylepšený systém varovania pred nebezpečnými výrobkami či potravinami. EÚ uľahčila život spotrebiteľov aj zrušením roamingových poplatkov, či zaistením nižších bankových poplatkov a poplatkov za používanie kreditných kariet. Osobitný zreteľ sa kladie v EÚ aj na zákaz klamlivej reklamy.

greenwashing

Koniec zelenému vymývaniu mozgov

Počuli ste už o greenwashingu? Ide o praktiky, kedy firmy poskytujú nepravdivé informácie s cieľom vytvoriť zdanie, že výrobok alebo výrobca sú ekologicky zodpovední, aj keď tomu tak nie je. Falošne tak navodzujú dojem zodpovedného a šetrného prístupu k životnému prostrediu. V štúdii Európskej komisie z roku 2020 o environmentálne klamlivej reklame sa zistilo, že viac ako polovica preskúmaných zelených tvrdení v EÚ bolo vágnych, zavádzajúcich alebo neopodstatnených a 40 % bolo dokonca nepodložených.

Európska komisia najnovšie navrhuje spoločné kritériá proti environmentálne klamlivej reklame. Návrh sa zameriava na výslovné zavádzajúce tvrdenia, ako napríklad: „tričko vyrobené z recyklovaných plastových fliaš“, „doručenie s kompenzáciou CO2“, „balenie vyrobené z 30 % recyklovaných plastov“ alebo „opaľovací krém šetrný k oceánom“. Cieľom je zabezpečiť, aby mali spotrebitelia jasnejšie informácie a hlavne väčšiu istotu v tom, že ak sa niečo prezentuje ako ekologické, skutočne to aj ekologické je. Spotrebitelia tak dostanú kvalitnejšie informácie, ktoré im umožnia vybrať si naozaj ekologické alternatívy a chrániť životné prostredie. Prospech z toho budú mať aj podniky, ktoré sa skutočne usilujú zlepšiť environmentálnu udržateľnosť svojich výrobkov.

oprava

Radšej opraviť, ako vyhodiť

Skoro osem z desiatich Európanov chce svojim konaním prispieť k ochrane klímy.  Jednoduchým uvedomelým spôsobom môže byť zmena nášho spotrebiteľského správania. Dosluhujúce výrobky sa pritom často dajú opraviť a znovu použiť. Pravdou však je, že väčšina výrobkov sa vyhadzuje predčasne. Len v EÚ tak ročne vznikne až 35 miliónov ton odpadu a 261 miliónov ton emisií skleníkových plynov. Rovnako nezanedbateľné sú v tejto súvislosti aj finančné straty spotrebiteľov. Odhaduje sa, že opravením tovaru, namiesto jeho výmeny za nový, by európski spotrebitelia ušetrili takmer 12 miliárd eur ročne.

Oprava je však pre spotrebiteľov častokrát náročná. Európska komisia preto prichádza s novou iniciatívou známou ako „právo na opravu“ v celej EÚ. Vďaka tomuto návrhu bude pre spotrebiteľov jednoduchšie a lacnejšie nechať si tovar opraviť, nie ho vymeniť. V rámci zákonnej záruky sa tak opraví viac výrobkov a spotrebitelia budú mať dostupnejšie a lacnejšie možnosti opravy výrobkov, ktoré sú technicky opraviteľné, ako napríklad vysávače alebo aj tablety a smartfóny, a to aj po uplynutí zákonnej záruky alebo keď sa funkcie tovaru obmedzia v dôsledku opotrebovania. Právo na opravu spolu s ďalšími návrhmi pomôže dosiahnuť udržateľnú spotrebu a prispeje k cieľu, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Návrh sa zaoberá prekážkami, ktoré odrádzajú spotrebiteľov od opravy z dôvodu súvisiacich nepríjemností, nedostatočnej transparentnosti alebo zložitého prístupu k opravárenským službám. V rámci zákonnej záruky sa od predajcov bude vyžadovať, aby ponúkli opravu s výnimkou prípadov, keď je oprava drahšia ako výmena. Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia k dispozícii nový súbor práv a nástrojov, aby bola oprava jednoduchou a dostupnou možnosťou, ako sú:

  • právo spotrebiteľov žiadať od výrobcov opravu výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ technicky opraviteľné, ako sú práčka alebo televízor;
  • povinnosť výrobcov informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré sú povinní si opraviť sami;
  • online platforma na sprostredkovanie opráv na účely prepojenia spotrebiteľov s opravovňami a predajcami opraveného tovaru v ich okolí;
  • európsky formulár pre informácie o oprave, ktorý si spotrebitelia budú môcť vyžiadať od akéhokoľvek opravára;
  • vypracovanie európskej normy kvality pre opravárenské služby, ktorá pomôže spotrebiteľom identifikovať opravovne ponúkajúce vyššiu kvalitu.
med

Nie je med ako med

Aj taký výrobok ako med sa dá falšovať/takzvane pančovať. Podľa právnych predpisov EÚ má byť med čistý, bez akýchkoľvek prísad. K falšovaniu/pančovaniu dochádza vtedy, keď sa do medu umelo pridávajú zložky ako voda alebo lacné cukrové sirupy s cieľom zvýšiť jeho objem. Takéto praktiky poškodzujú spotrebiteľov, pretože im ponúkajú nekvalitné výrobky a ohrozujú aj skutočne poctivých výrobcov, ktorým konkurujú nižšími cenami.  Počas kontroly Európskeho úradu  pre boj proti podvodom sa zistilo, že až 133 podnikov (z toho 70 dovozcov a 63 vývozcov) naprieč EÚ je zapojených do zásielok medu, pri ktorých existuje podozrenie, že obsahujú falšovaný med. V EÚ platia jasné pravidlá, ktoré zabraňujú predávať produkty s tým, že sú totožné, keď majú výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Cieľom Únie je zakázať dvojakú kvalitu potravín a zároveň zabezpečiť ten najvyšší štandard poctivých produktov.

textil

Ekodizajn a nakladanie s obalmi

Podľa nového návrhu by mal byť  fyzický tovar na trhu EÚ viac šetrný k životnému prostrediu, obehovejší a energeticky účinnejší, a to od fázy návrhu cez každodenné používanie, až po koniec životnosti. Cieľom stratégie z roku 2022 je zvýšiť životnosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť textilných výrobkov, riešiť otázku rýchlej módy, textilného odpadu a likvidácie nepredaných textilných výrobkov. Komisia tiež navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov. Spotrebiteľom umožnia zvoliť si opätovne použiteľné obaly, odbúrajú nadbytočné obaly, obmedzia nadmerné balenie a poskytnú jasné označenia na podporu správnej recyklácie.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. apríla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku