Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. septembra 2015Odhadovaný čas čítania: 3 min

Ako rozbehnúť investície na Slovensku?

shutterstock-111728792_2.jpg
© EU
V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy klesli investície v EÚ o približne 15 % od svojho vrcholu v roku 2007. Finančných prostriedkov je dostatok. Investície sú však brzdené neistotou ohľadom hospodárskeho výhľadu a vysokou úrovňou verejného a súkromného dlhu v niektorých častiach EÚ.

Investičný plán pre Európu môže pomôcť spárovať projekty s existujúcou likviditou a nasmerovať finančné prostriedky tam, kde sú potrebné. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je hlavným prostriedkom na mobilizáciu dodatočných investícií do reálneho hospodárstva vo výške najmenej 315 miliárd EUR v nasledujúcich troch rokoch. Bude financovať projekty s vyšším rizikovým profilom, čím sa maximalizuje vplyv verejných výdavkov a prilákajú súkromné investície. Fond bude vytvorený v rámci Európskej investičnej banky (EIB), s ktorou bude Komisia spolupracovať ako so strategickým partnerom.

„Pokles investícií sa týka aj Slovenska. Investície od vypuknutia hospodárskej krízy prudko klesli v roku 2009 a od roku 2013 zostali v reálnom vyjadrení približne o 13 % nižšie než v roku 2008. Investície v krajine chýbajú hlavne v dopravnej a energetickej infraštruktúre ako aj vo vede a výskume. Práve EFSI spolu s efektívnym využitím Európskych štrukturálnych investičných a fondov by mohli naštartovať investície do týchto oblastí.” uviedla Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

„Takzvaný Investičný plán pre Európu pozostáva z troch častí. Prvý aspekt predstavuje zlepšenie prostredia pre investovanie (regulačné a štrukturálne reformy na úrovni EÚ ako aj na národných úrovniach) druhý sa týka zlepšenia štruktúry projektov a prístupu k financiám (európske poradenské centrum s zoznam projektov Európskej komisie) a tretí spočíva v mobilizácii finančných prostriedkov na investície skupinou EIB prostredníctvom zvýšenia objemov financovania do infraštruktúry, výskumu a vývoja či malých a stredných podnikov.” uviedla Jitka Bureš, vedúca oddelenia pre krajiny strednej Európy (Rakúsko, Maďarsko, Česká Republika a Slovensko) z Európskej investičnej banky.

V Slovenskej republike bude ako národné kontaktné a poradenské centrum pre EFSI pôsobiť spoločnosť SZRB Asset Management. V rámci svojej činnosti bude spolupracovať s EIB ako aj Európskym investičným poradenským centrom a poskytovať nositeľom projektov všetky potrebné informácie a poradenstvo pri príprave a predkladaní investičných projektov.

Dňa 29. septembra 2015 zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Európskou investičnou bankou seminár venovaný investíciám. Jeho cieľom bolo priblížiť hlavné ciele investičného plánu, ako aj  poskytnúť konkrétne informácie ohľadne podávania projektov, typu projektov, formy podpory a možností kombinácie s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF).

Seminár nadviazal na júnovú návštevu podpredsedu Európskej komisie Jyrkiho Katainena, počas ktorej Slovensko oznámilo svoj príspevok do EFSI na úrovni 400 mil. EUR.

PREZENTÁCIE z podujatia:

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. septembra 2015