Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo20. decembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Ako si počínajú naše systémy zdravotnej starostlivosti?

Sú lepšie pripravené na budúce zdravotné krízy, stále je však potrebné dobehnúť zameškané.

The doctor-patient relationship

S blížiacim sa koncom roka, keď premýšľame o tom, za čo sme vďační alebo v čo dúfame v budúcom roku, príde takmer každému na myseľ dobré zdravie. Pre EÚ to znamená zabezpečiť, aby európske systémy zdravotnej starostlivosti spĺňali súčasné potreby občanov a zároveň boli lepšie pripravené na budúce zdravotné krízy.

"Pandémia COVID-19 vystavila naše spoločnosti, hospodárstva a systémy zdravotnej starostlivosti bezprecedentnému tlaku. Naša reakcia na tento tlak vytvorila základ silnej európskej zdravotnej únie, ktorá je lepšie pripravená na budúce zdravotné krízy a poskytuje každému občanovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Je nevyhnutné, aby sme náš pokrok v oblasti zdravotnej pripravenosti naďalej pravidelne monitorovali a aby sme pokračovali v budovaní odolných systémov zdravotnej starostlivosti. Presne na to slúžia správy o stave pripravenosti v oblasti zdravia a o stave zdravia v EÚ, ktoré poskytujú dôležité usmernenia pre našu politiku v oblasti zdravia s prioritným cieľom chrániť našich občanov," vyjadrila sa komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Z dvoch nedávno uverejnených správ vyplýva, že EÚ sa darí budovať odolnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré obstoja aj v budúcnosti. Zároveň sa v nich však identifikujú oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok, a to aj v oblasti duševného zdravia.

V prvej z týchto správ, výročnej správe o stave pripravenosti v oblasti zdravia, sa opisujú opatrenia, ktoré EÚ prijala od pandémie na riešenie cezhraničných ohrození zdravia. V správe sa okrem iného konštatuje, že pravidlá, ktoré sú v platnosti už takmer rok, položili pevný základ pre účinnejšiu pripravenosť a koordinovanú reakciu na hrozby.

V správe „Stave zdravia v EÚ“ sa zas hodnotí fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. Identifikujú sa v nej najmä tri oblasti, v ktorých sú po pandémii COVID-19 obzvlášť potrebné ďalšie opatrenia, a zároveň aj spôsoby, ako ich riešiť. Patria medzi ne reformy v oblasti duševného zdravia, rastúce nerovnosti v zdravotnom stave v rámci Únie a potreba pokračujúcich investícií do zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie informácie

Správa o stave pripravenosti v oblasti zdravia za rok 2023

Stav zdravia v EÚ: Správa za rok 2023

Európska zdravotná únia

Pripravenosť na zdravotné krízy

Európsky plán na boj proti rakovine

Komplexný prístup k duševnému zdraviu

Tlačová správa: Správy potvrdzujú lepšiu pripravenosť európskej zdravotnej únie na boj proti ohrozeniam zdravia

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku