Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo20. decembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Ako si počínajú naše systémy zdravotnej starostlivosti?

Sú lepšie pripravené na budúce zdravotné krízy, stále je však potrebné dobehnúť zameškané.

The doctor-patient relationship

S blížiacim sa koncom roka, keď premýšľame o tom, za čo sme vďační alebo v čo dúfame v budúcom roku, príde takmer každému na myseľ dobré zdravie. Pre EÚ to znamená zabezpečiť, aby európske systémy zdravotnej starostlivosti spĺňali súčasné potreby občanov a zároveň boli lepšie pripravené na budúce zdravotné krízy.

"Pandémia COVID-19 vystavila naše spoločnosti, hospodárstva a systémy zdravotnej starostlivosti bezprecedentnému tlaku. Naša reakcia na tento tlak vytvorila základ silnej európskej zdravotnej únie, ktorá je lepšie pripravená na budúce zdravotné krízy a poskytuje každému občanovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Je nevyhnutné, aby sme náš pokrok v oblasti zdravotnej pripravenosti naďalej pravidelne monitorovali a aby sme pokračovali v budovaní odolných systémov zdravotnej starostlivosti. Presne na to slúžia správy o stave pripravenosti v oblasti zdravia a o stave zdravia v EÚ, ktoré poskytujú dôležité usmernenia pre našu politiku v oblasti zdravia s prioritným cieľom chrániť našich občanov," vyjadrila sa komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Z dvoch nedávno uverejnených správ vyplýva, že EÚ sa darí budovať odolnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré obstoja aj v budúcnosti. Zároveň sa v nich však identifikujú oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok, a to aj v oblasti duševného zdravia.

V prvej z týchto správ, výročnej správe o stave pripravenosti v oblasti zdravia, sa opisujú opatrenia, ktoré EÚ prijala od pandémie na riešenie cezhraničných ohrození zdravia. V správe sa okrem iného konštatuje, že pravidlá, ktoré sú v platnosti už takmer rok, položili pevný základ pre účinnejšiu pripravenosť a koordinovanú reakciu na hrozby.

V správe „Stave zdravia v EÚ“ sa zas hodnotí fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. Identifikujú sa v nej najmä tri oblasti, v ktorých sú po pandémii COVID-19 obzvlášť potrebné ďalšie opatrenia, a zároveň aj spôsoby, ako ich riešiť. Patria medzi ne reformy v oblasti duševného zdravia, rastúce nerovnosti v zdravotnom stave v rámci Únie a potreba pokračujúcich investícií do zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie informácie

Správa o stave pripravenosti v oblasti zdravia za rok 2023

Stav zdravia v EÚ: Správa za rok 2023

Európska zdravotná únia

Pripravenosť na zdravotné krízy

Európsky plán na boj proti rakovine

Komplexný prístup k duševnému zdraviu

Tlačová správa: Správy potvrdzujú lepšiu pripravenosť európskej zdravotnej únie na boj proti ohrozeniam zdravia

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku