Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. októbra 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Ako sme na tom v EÚ s obezitou?

obezita.jpg
© EU
Nový Eurostat odhalil, že v roku 2014 malo v EÚ 51,6 percent občanov nad 18 rokov nadváhu, 35,7 percent bolo tesne na hranici obezity a 15,9 percent obéznych. Podváhu mali iba 2,3 percenta Európanov nad 18 rokov.  

Okrem ľudí vo veku 75+, čím sú ľudia starší, tým sa podiel obezity zvyšuje.V EÚ bol u ľudí vo veku medzi 65 a 74 rokov podiel obezity na úrovni 22,1 %; zatiaľ čo u ľudí vo veku medzi 18 a 24 rokov bola táto hodnota pod 6 % (5,7 %).

S obezitou súvisí aj úroveň dosiahnutého vzdelania: čím je vyššia, tým sú ľudia menej obézni.  V EÚ bolo obéznych ľudí s nízkym vzdelaním takmer 20 % (19,9 %), stredne vzdelaných 16,0 %, a menej než 12 % (11,5 %) obéznych sa vyskytovalo medzi ľuďmi s vysokým stupňom dosiahnutého vzdelania.

Najnižší podiel obezity u populácie vo veku 18+ bol v Rumunsku (9,4 %) a Taliansku (10,7 %, na opačnej strane rebríčka bola obezita problémom u jednej zo štyroch osôb na Malte (26,0 %) a približne jednej z piatich osôb v Lotyšsku (21,3 %), Maďarsku (21,2 %), Estónsku (20,4 %) a Spojenom kráľovstve (20,1 %).

Obezita nezáleží od pohlavia, žiaden systémový rozdiel prieskumy nezaznamenali: podiel obezity bol vyšší u mužov v polovici členských štátov, a u žien bol vyšší v tej druhej polovici. Na úrovni EÚ bol v roku 2014 podiel obezity u mužov (16,1 %) takmer rovnaký ako u žien (15,7 %).

Na Slovensku je za obéznu považovaná jedna
zo šiestich osôb – 16,3 %. Obéznych bolo 15,9 % mužov a 16,6 % žien. Vo vekovej kategórii 18-24 rokov bolo obéznych 2,7 % Slovákov; vo veku 25-34 je to 7,7 %; vo veku 35-44 je to 11,8 %; v kategórii 45-64 rokov sa obezita týkala 22,1 % osôb; najobéznejšia bola veková kategória 65 – 74 rokov s 33 % obéznych; vo veku na 65 rokov trpelo obezitou 23,2 % občanov.

Na Slovensku bol zaznamenaný najväčší rozdiel medzi podielom obezity u mladých ľudí (vo veku 18 až 24 rokov) a staršími osobami (vo veku 65-74 rokov) bol zaznamenaný na Slovensku (33,0 % u osôb vo veku medzi 65 a 74 rokov v porovnaní s 2,7 % u tých vo veku medzi 18 a 24 rokov, alebo +30,3 pp). Aj na Slovensku platí, že čím vyššie vzdelanie tým štíhlejšia osoba.  

S nízkym vzdelaní bolo obéznych 22,2 % ľudí, so stredným vzdelaním 17,7 %, v kategórii s najvyšším vzdelaním bolo obéznych 8,3 % Slovákov.

Údaje sú za rok 2014.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. októbra 2016