Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. júla 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

Áno, aj vy môžete formovať Európu!

p039364-396331_1.jpg
© EU
Vedeli ste, že sa môžete vyjadriť k tvorbe európskych právnych predpisov? Ak sa s nami podelíte o svoje názory a nápady, pomôžete nám tak rozvíjať iniciatívy týkajúce sa rozličných tém, ktoré siahajú od čistého prostredia, poplatkov za roaming až po nakupovanie cez internet a oveľa viac!

Komunikácia s Európskou komisiou nebola nikdy jednoduchšia. Povedzte nám, čo si myslíte o našich iniciatívach.  Navštívte našu webovú stránku „Vyjadrite svoj názor“, vyplňte dotazník k danej iniciatíve, pridajte komentár či poznámku a podeľte sa o svoje názory.  Môžete tak urobiť v ktoromkoľvek z 24 oficiálnych jazykov EÚ, a teda aj v slovenčine. Príležitostí vyjadriť sa k rôznym európskym iniciatívam a legislatíve je veľmi veľa a nájdete ich koncentrované na špeciálnych webových stránkach. Verejné konzultácie k iniciatívam a politikám EÚ nájdete aj na stránke www.europa.sk.  

Zdieľanie vašej spätnej väzby je teraz ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože vytvárame ekologickejšiu a digitálnejšiu Európu, chránime životy i živobytie a pracujeme na náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu.


Čo sa stane, keď dostaneme vašu spätnú väzbu? 

Portál „Vyjadrite svoj názor“ prináša veľa možností ako prispieť k formovaniu právnych predpisov a politík EÚ a je v užívateľsky prijateľnom formáte. Spätnú väzbu, ktorú zozbierame, následne analyzujeme a používame ju ďalej na usmernenie našej práce. Európska komisia pri navrhovaní nových politík, iniciatív a zákonov uplatňuje najvyššie normy kvality a zameriava sa na oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť najlepšie výsledky. 

 

1_xvm9vs9cn-thvjx89gxgbq_s.jpg
© EU

 

Na webovej stránke „Vyjadrite svoj názor“ pod ukončenými konzultáciami si môžete prečítať aj predloženú spätnú väzbu k jednotlivým návrhom. Takto môžete vidieť, ako môže vaša spätná väzba prispieť k vylepšeniu iniciatív. 
Aby sme uviedli aj niekoľko príkladov, vaše príspevky a spätná väzba viedli k zlepšeniu našej práce pri mnohých dôležitých iniciatívach, akými sú napríklad Európsky zbor solidarity či európske usmernenia pre energetickú účinnosť budov.  
Vaša spätná väzba nám pomohla aj pri tvorbe politík na úrovni EÚ, pokiaľ ide napríklad o nové pravidlá týkajúce sa plastov či spoločnú poľnohospodársku politiku. Ďalšie príklady nájdete aj na tomto odkaze.  

Prečo je potrebný váš názor? 

Odpoveď je jednoduchá. Politiky, iniciatívy a právne predpisy EÚ majú vplyv na životy miliónov ľudí a podniky v celej Európe i mimo nej. Potrebujeme a chceme konzultovať a zhromažďovať názory občanov a odborníkov, aby sme mohli navrhovať také iniciatívy a riešenia problémov, ktoré by ďalej zlepšovali váš každodenný život. Tým, že vás zapojíme priamo do rozhodovacieho procesu, môžeme vypracovať také európske právne predpisy, ktoré budú zodpovedať vašim potrebám a zároveň takto vytvárame aj silný pocit zodpovednosti za náš spoločný európsky projekt. 

Neváhajte a navštívte webovú stránku „Vyjadrite svoj názor“ a formujte EÚ podľa vašich predstáv. Budúcnosť Európy je vo vašich rukách! 

Viac informácií: 

  • Nenechajte si ujsť žiadnu príležitosť, aby bol váš hlas vypočutý a zaregistrujte sa a buďte informovaný o nových iniciatívach podľa vašich oblastí záujmu. 
  • Expertná skupina platformy Fit 4 Future preskúma právne predpisy a predloží svoje stanovisko Európskej komisii s cieľom zabezpečiť, že právne predpisy budú pomáhať občanom a podnikom, a nie ich brzdiť.  
  • Čo pre vás EÚ urobila?

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. júla 2020