Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. novembra 2015Odhadovaný čas čítania: 8 min

Bez ekonomického nebude ani sociálne zblíženie

map-slovakia_0.png
© EU
O budúcnosti Európy vo štvrtok 5. novembra 2015 s občanmi diskutoval podpredseda Európskej komisie  zodpovedný za euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a minister hospodárstva SR Vazil Hudák. 

„Naša účasť na projekte spoločnej Európy nemá alternatívu,“ povedal na úvod diskusie so širokou verejnosťou prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Zdôraznil, že nikdy v histórii Slovensko nemalo taký významný vplyv, ako má po vstupe do Európskej únie.

V protiklade s tým stojí neschopnosť hovoriť o Európskej únii priaznivo. Brusel sa v domácej politike pomaly stáva nadávkou a málo sa robí pre to, aby jednotná Európa nestrácala podporu ľudí. Únia je pod silným tlakom viacerých kríz a ohrození, varoval prezident. Dodal, že „500 miliónová Európa, v skutočnosti najbohatšia časť sveta, musí dokázať súčasnú situáciu zvládnuť.“

 

 

 

Ekonomické oživenie

Občianskemu dialógu vďaka účasti podpredsedu Európskej komisie zodpovednému za euro a sociálny dialóg Valdisovi Dombrovskisovi a ministrovi hospodárstva SR Vazilovi Hudákovi dominovali ekonomické témy.

 

Podpredseda Európskej komisie (EK) približne piatim stovkám občanov v bratislavskej Starej tržnici povedal, že kontinent v súčasnosti zažíva postupné hospodárske oživenie, ktoré sprevádza relatívne pomalý hospodársky rast. Budúci rok by to mali byť 2 %. Dobrou správou je, že pozitívne čísla zaznamenajú všetky členské štáty s výnimkou Grécka. Aj Gréci však majú potenciál toto zvrátiť.

Na posilnenie priaznivého trendu stanovila Komisia tri  priority. Prvou je prekonanie investičnej medzery, na čo reaguje tzv. Junckerov investičný plán. Pokračovať by mali aj štrukturálne reformy na národnej aj nadnárodnej úrovni. Treťou prioritou je aj naďalej dodržiavanie fiškálnej zodpovednosti.

„Hlavnou výzvou pre Európu je to, ako uchovať konkurencieschopnosť svojej ekonomiky,“ predpokladá minister Hudák. Kľúčovou podmnožinou budú podľa neho inovácie. Tie príliš nepotrebujú tradičné inštitucionálne rámce. Európa preto musí isť smerom k prehĺbeniu integrácie a otvoreniu svojho priestoru pre nové myšlienky a spoluprácu. Vďaka tomu budeme mať šancu bojovať s nezamestnanosťou a uchovať si  európsky sociálny model.

 

Globálna konkurencia

Zásluhou otázky z publika sa diskusia venovala tomu, ako Európa obstojí v konkurencii Číny. Hudák vysvetlil, že európska cesta k dosiahnutiu konkurencieschopnosti nepôjde na úkor „zdierania“ ľudí a životného prostredia. Treba naopak využiť kvality našich ľudí, ich nápady a vytvoriť im priestor. V prípadoch nekalej konkurencie sa budeme brániť. Ako príklad spomenul minister presúvanie nadbytočnej čínskej produkcie ocele do Európy, čím vytlačila tunajších producentov.

Čínsky rast v súčasnosti spomaľuje. Čínskych 6 % je ale stále viac ako európsky hospodársky rast. Dombrovskis uviedol, že Európe pri zotavení pomáhajú nízke ceny ropy. Export posilňuje nízky výmenný kurz eura. Ten je síce nízky, no nepremietol sa do poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva. Protekcionizmus podľa neho určite nebude odpoveďou.

Zlý imidž eurofondov

Hostia sa nevyhli ani nepríjemnej téme zneužívania eurofondov. Bez dostatočnej kontroly je tu tendencia, že sa ich zmocnia rôzne skupiny ľudí a využijú ich vo svoj prospech, uznal minister Hudák. Úspešné z hľadiska využitia fondov sú tie krajiny, ktoré majú ich riadenie veľmi centralizované. U nás chýba zodpovednosť za pochybenia: „Vo využívaní tohto zdroja máme zodpovednosť nielen voči Slovensku a našim ľuďom, ale aj voči občanom Európy, ktorí prispievajú.“

Nie je to len slovenský problém. Domrovskis upozornil, že „zlá konotácia“ viažuca sa k eurofondom je argumentom pre tých, ktorí žiadajú znižovanie európskych rozpočtov. "V reálnom vyjadrení máme v programovom období 2014-2020 v histórii po prvý krát menší rozpočet, než sme mali v rokoch 2007-2013. Znamená to, že počas týchto rokov budeme mať v skutočnosti menej Európy.“

Európska komisia podozrenia zo zneužívania fondov dôkladne sleduje. V dôsledku toho sa na Slovensku posilňovala pozícia ich audítora. V únii má prípadne vyšetrovanie na starosti Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF.

Budúcnosť eurozóny

Finančná kríza prispela k posilneniu odolnosti ekonomík. Zavedenie európskeho semestru pomohlo fiškálnej a makroekonomickej správe EÚ.  Bol tu Pakt stability a rastu, no nepresadzovalo sa jeho plnenie. Pribudol Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), vzniká banková únia a Európska centrálna banka má nové úlohy.

Dobrovskis povedal, že zostáva veľa vecí dokončiť. Návodom ako ďalej môže byť Správa piatich prezidentov o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe. Pred dvomi týždňami predstavila EK sadu konkrétnejších návrhov. V konečnom dôsledku by to malo znovu naštartovať proces hospodárskeho približovania krajín, ktoré sa bohužiaľ v poslednom období zastavilo.

Sociálne zbližovanie

Návštevníkov diskusie zaujímalo, či sa k ekonomickému zbližovaniu pridá i to sociálne. Vazil Hudák odpovedal, že hospodárska konvergencia je bázou pre sociálne zblíženie.

„Nemôžeme byť niekde na úrovni 80 % z hľadiska HDP a z hľadiska produktivity práce ešte nižšie proti, dajme tomu Nemecku, a zároveň chcieť žiť a mať dôchodky ako Nemci. To sú reality dané normálnymi ekonomickými pravidlami,“ povedal Hudák.

Dôkazom, že EÚ chce viac pracovať na sociálnom dialógu je podľa lotyšského podpredsedu Komisie tiež zriadenie jeho pozície.

Na margo prínosov z členstva uviedol, že Slovensko pravdepodobne získalo spomedzi krajín V4 najviac. Potvrdzujú to čísla. Za dekádu členstva SR v únii sa HDP na obyvateľa v porovnaní s EÚ zvýšilo z 56,5 % na 71,3 %. U všetkých našich susedov to bolo menej. Reálne mzdy Slovákov za desať rokov vzrástli o 29 %.

Uplatnenie pre mladých a odlev mozgov

Jedným z veľmi vážnych problémov Európy je nezamestnanosť mladých. Európska komisia preto už v minulosti pripravila Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (Youth Employment Initiative/EYI) a Záruku pre mladých ľudí (Youth Guarantee/YG).

Na druhej strane bude podľa Dombrovskisa potrebná reforma vzdelávania. Ako príklad uviedol nedostatok odborníkov na informačné technológie. V Európe ich chýbajú stovky tisíc.

Minister dodal, že nezamestnanosť mladých možno riešiť tromi spôsobmi. Prvým je všeobecné vytváranie pracovných miest. Nasleduje podpora relevantného vzdelávania, ktoré odpovie na potreby ekonomiky. Mladých, tvorivých ľudí je potrebné udržať doma. Tu sa uplatní podpora startupov a fondy na podporu začínajúcich podnikateľov.

„V tomto smere je migrácia z nových členských štátov do starých problémom. Tiež nás znepokojuje tento odlev mozgov. V zásade ho ale tiež môžeme riešiť približovaním. Čím skôr to dosiahneme, tým skôr sa to zastaví,“ dodal podpredseda EK.

TTIP

Je potrebné obávať sa negatívnych dopadov Transatlantického investičného a obchodné partnerstva? Podľa zástupcu Európskej komisie sa v rozpore so zažitou predstavou doteraz žiadna obchodná dohoda nepripravovala transparentnejšie.

Hostia večera sa zhodli, že v súčasnosti je TTIP geopoliticky nevyhnutná. Komisia vidí prínosy pre obe strany Atlantiku. „Ak spoločne so Spojenými štátmi nestanovíme štandardy, iné regióny nám ich nastavia. [...] Je to otázka toho, či demokratický Západ povedie v týchto rozhovoroch svet, alebo bude nasledovať vedenie niekoho iného,“ vyhlásil Dombrovskis.

Hudák doplnil, že vytváranie nadnárodných partnerstiev voľného obchodu je globálny trend. USA už podpísali dohodu s Japonskom, Kóreou a ďalšími východoázijskými krajinami. Máme tu Eurázijskú úniu, ktorú ťahá Rusko. Čína si v rámci ASEAN-u buduje svoje spoločenstvo, ktorého súčasťou je nová Ázijská investičná banka.

Migrácia

Záver občianskeho dialógu sa krátko venoval utečeneckej kríze. Je našou povinnosťou pomôcť tým, čo unikajú pred vojnou. Eurokomisár zhrnul, že sa bude posilňovať ochrana hraníc a zlepší spracovávanie žiadostí o azyl. Pomôže sa susedom únie a zároveň urýchlia procedúry pre návrat ekonomických migrantov z bezpečných krajín. Pripomenul tiež, že zapojenie Ruska do konfliktu v Sýrii situáciu zhoršuje.

Podľa Vazila Hudáka je otázka zastavenia migrácie do Európy zle postavená. Reálne je tu starnúca populácia a týka sa to aj Slovenska. „Máme tu socioekonomický problém. Buď budeme rodiť viac detí, alebo nájdeme spôsob, ako túto migráciu pozitívne využiť.“

Záznam z celého večera si môžete pozrieť na oficiálnej stránke podujatia.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. novembra 2015