Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. februára 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete – kódex správania EÚ prináša výsledky

no-hate-a_0.jpg
© EU
Zo štvrtého hodnotenia kódexu správania EÚ vyplýva, že táto iniciatíva Komisie je úspešná.

V súčasnosti IT spoločnosti  posúdia  89 % označeného obsahu do 24 hodín a 72 % obsahu považovaného za nenávistný prejav, sa odstráni. To je významný pokrok v porovnaní s rokom 2016, keď sa kódex prijal – vtedy bolo posúdených 40 % označeného obsahu a k odstráneniu došlo v prípade 28 % označeného obsahu.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Z aktuálneho hodnotenia vyplýva, že spolupráca s IT spoločnosťami aj občianskou spoločnosťou prináša výsledky. Spoločnosti IT v súčasnosti posudzujú 89 % označeného obsahu do 24 hodín, a v príslušných prípadoch okamžite nahlásený obsah odstránia. V porovnaní s rokom 2016 ide o dvojnásobok prípadov. Ešte dôležitejšie je však to, že tento kódex funguje, pretože rešpektuje slobodu prejavu. Internet je miestom, kde ľudia zdieľajú svoje názory a vymieňajú si informácie kliknutím na tlačidlo. Nikto z nás by tam nemal pociťovať nebezpečie alebo ohrozenie z dôvodu nezákonného nenávistného obsahu, ktorý zostáva dostupný online.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, vyhlásila: „Nezákonné nenávistné prejavy na internete nie sú len trestný čin – tieto činy predstavujú ohrozenie slobody prejavu a demokratickej angažovanosti. V máji 2016 som iniciovala Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete, pretože bolo naliehavo nutné, aby sme s týmto javom niečo spravili. Po dva a pol roku môžeme konštatovať, že sme našli správny prístup a nastavili celoeurópsky štandard, pokiaľ ide o riešenie tohto závažného problému, a to pri zabezpečení plnej ochrany slobody prejavu. “

Hodnotiaca správa potvrdzuje, že spoločnosti z oblasti informačných technológií rýchlo reagujú na obsah s rasistickými a xenofóbnymi nenávistnými prejavmi, ktorý im bol oznámený. Je však nutné, aby dosiahli zlepšenie, pokiaľ ide o spätnú väzbu, ktorú poskytujú používateľom nahlasujúcim obsah, ako aj vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o oznámenia a odstraňovanie.

Spoločnosti odstraňujú nezákonný obsah čoraz rýchlejšie, čo však nevedie k nadmernému odstraňovaniu: podiel odstráneného obsahu naznačuje, že spoločnosti naďalej dodržiavajú slobodu prejavu. Okrem toho sa vďaka kódexu vytvorili partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a platformami z oblasti informačných technológií zamerané na zvyšovanie informovanosti a vzdelávacie činnosti.

V roku 2018 sa ku tomuto kódexu rozhodli pripojiť štyri nové spoločnosti: Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Svoju účasť na kódexe oznámila dnes aj francúzska herná platforma Webedia (jeuxvideo.com). 

Viac informácií nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. februára 2019