Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. apríla 2021Odhadovaný čas čítania: 5 min

Budúcnosť máte vo svojich rukách

p050929-84542_s.jpg
© EU
Technológia v priebehu jednej generácie radikálne zmenila spôsob života, práce, nakupovania, komunikácie a spôsob, akým sa spájame. V súvislosti s tým sa zmenili aj postoje a očakávania občanov, ktorí sa chcú aktívnejšie zúčastňovať na demokratickom živote nad rámec volieb. Preto musíme prehodnotiť aj spôsob, akým prijímame politické rozhodnutia. Komentár spolupredsedov výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy Guya Verhofstadta, Any Pauly Zacariasovej a Dubravky Šuicovej.

Konferencia o budúcnosti Európy je našou odpoveďou na tieto zmeny a ukážkou nového myslenia na úrovni EÚ. Ako spolupredsedovia zastupujúci Európsky parlament, Radu a Európsku komisiu spolu s národnými parlamentmi a regionálnymi a miestnymi samosprávami vyzývame občanov v celej Európskej únii, aby vyjadrili svoj názor. Konferencia stavia do centra záujmu angažovanosť a posilnenie postavenia občanov. Je to vaša budúcnosť, a teda aj vaša konferencia.

Veľká časť tejto budúcnosti je v posledných rokoch nejasná. Ani jedna osoba v EÚ nezostala v dôsledku ochorenia COVID-19 a jeho následkov bez ujmy. Občania sa pýtajú, ako by v budúcnosti malo vyzerať odolnejšie, udržateľnejšie a inkluzívnejšie hospodárstvo. Chcú, aby sme boli lepšie pripravení účinne riešiť spoločné výzvy, ktorým ako Európania čelíme, ako aj naše hodnoty a záujmy. Spoločné diskusie občanov a ich konkrétne návrhy budú pre výsledok konferencie rozhodujúce. Je to jedinečná príležitosť pre každého, kto chce v nadchádzajúcich desaťročiach formovať budúcnosť Európy. 

Minulý mesiac podpísali predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa v mene predsedníctva Rady a predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy. Týmto podpisom uviedli do pohybu bezprecedentný proces v oblasti poradnej demokracie na úrovni EÚ. Svedčí to o novom druhu politiky, keďže tri inštitúcie EÚ sa po prvýkrát dohodli, že spolu s národnými parlamentmi, regionálnymi a miestnymi samosprávami, sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti spoja sily na naozaj spoločnom projekte. Zásady inkluzívnosti, otvorenosti a transparentnosti konferencie sú zakotvené v jej riadení a usmerňujú nás počas celého procesu. Chceme osloviť najmä tichú väčšinu, ktorá je voči projektu EÚ kritická alebo skeptická.
Ako sa môžu do tejto konferencie zapojiť občania? Môžu predovšetkým organizovať, zaregistrovať alebo sledovať podujatia, navrhovať a vymieňať si nápady a prispievať k diskusii prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorú dnes spúšťame (http://www.futureu.europa.eu).

Toto je ústredný bod a hlavný komunikačný kanál, kde sa ľudia môžu angažovať. Organizátori podujatí musia vyjadriť svoj súhlas s chartou konferencie, t. j. ich príspevky musia byť konštruktívne a musia sa zdržať šírenia nezákonného, nenávistného alebo zámerne nepravdivého alebo zavádzajúceho obsahu.
Na základe zavedených konzultačných postupov budú diskusie na platforme usporiadané okolo desiatich hlavných tém, ktoré sú uvedené v spoločnom vyhlásení: zmena klímy a životné prostredie, zdravie, silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta, digitálna transformácia, hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť, migrácia, vzdelávanie, kultúra, mládež a šport, EÚ vo svete, európska demokracia. Tento zoznam však nie je úplný. Ľudia môžu navrhnúť vlastné témy. Spoľahlivý mechanizmus spätnej väzby zabezpečí, aby sa nápady na platforme premietli do konkrétnych odporúčaní pre budúce opatrenia EÚ.

Okrem toho sa môžu občania zúčastňovať na celoeurópskych paneloch občanov. Tieto panely sa skladajú z náhodne vybraných občanov. Nie sú obmedzené vlastnými záujmami alebo politikou. Občania v nich budú reprezentatívne zastúpení z hľadiska zemepisného pôvodu, pohlavia, veku, sociálno-ekonomického zázemia a/alebo úrovne vzdelania. Prerokujú a predložia návrhy a politické odporúčania, ktoré budú podkladom pre plenárne zasadnutie konferencie a v konečnom dôsledku aj pre záverečnú správu, ktorá bude podkladom pre tvorbu budúcej politiky EÚ.

Konferencia tiež vyniká zámerným rozhodnutím vyhnúť sa vopred určenému výsledku, keďže zmysluplná diskusia sa nezačína závermi. Niektorí občania budú spochybňovať, prečo vopred neurčíme jasné ciele. V tomto však máme jasno. Cestu nám môžu ukázať len občania. Sme presvedčení, že ak by sme sa vopred dohodli, k čomu dospejeme, ako politici by sme európskej demokracii určite uškodili viac ako keby sme neurobili vôbec nič. Sme plne odhodlaní  nadviazať na odporúčania občanov konkrétnymi opatreniami.
Konferencia nepredstavuje všeliek pre všetkých chorých, ani nenahrádza zastupiteľskú demokraciu, ale ju dopĺňa. Konečný výsledok konferencie na základe podnetov občanov bude trom predsedom (Európskeho parlamentu, Rady a Komisie) predložený v oficiálnej správe na jar 2022. Tu však práca konferencie nekončí, pretože politici EÚ využijú výsledky pri tvorbe svojich budúcich politík, čím sa naša demokracia stane odolnejšou a pohotovejšou. Vyzývame mladých Európanov, aby sa k nám pripojili. V prvom rade ide o ich budúcnosť. 

Tentoraz je to naozaj iné. Spoločenské, technologické a geopolitické zmeny nikdy nečakajú, kým budeme konať. My môžeme rozhodnúť, či budeme len nasledovatelia alebo vodcovia. Dúfame, že i po mnohých rokoch budú ľudia tento moment vnímať ako prejav odvahy Európskej únie a inovácie v reakcii na požiadavky občanov. Kľúčový moment v dejinách európskej demokracie, ktorý priamo začleňuje európskych občanov do centra tvorby politík EÚ. Každý z nás zohráva úlohu v tomto spoločnom úsilí.
Budúcnosť je vo vašich rukách. Vyjadrite svoj názor.

Spoločný komentár poslanca Európskeho parlamentu Guya Verhofstadta, štátnej tajomníčky pre záležitosti EÚ za portugalské rotujúce predsedníctvo Rady Any Pauly Zacariasovej a podpredsedníčky Európskej komisie zodpovednej za demokraciu a demografiu Dubravky Šuicovej bol zverejnený v denníku SME dňa 22. apríla 2021.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. apríla 2021